KIẾP NO C YU NHAU

 

   Anh đừng nhn em nữa

   Hoa xanh đ phai rồi

   Cn nhn em chi nữa

   Xt lng nhau m thi .

 

   Người đ qun ta rồi

   Qun ta rồi hẳn chứ

   Trăng ma thu gy đi

   Chim no bay về xứ .

 

   Chim ơi c gặp người

   Nhắn gim ta vẫn nhớ

   Hoa đời phai sắc tươi

   Đm gối sầu nức nở .

 

   Kiếp no c yu nhau

   Nhớ tm khi chưa nở

   Hoa xanh tận ngn sau

   Tnh xanh khng lo sợ .

 

   Lệ nha trn gối trắng

   Anh đu, anh đu rồi

   Rượu yu nồng cay đắng

   Sao cạn mnh em thi ?

 

     MINH ĐỨC HOI TRINH