KHI TI CHẾT

HY ĐEM TI RA BIỂN 

 

Khi ti chết hy đem ti ra biển 

đời lưu vong khng cả một ngi mồ 

vi đất lạ thịt xương e kh r 

hồn khng đi sao trở lại qu nh. 

 

Khi ti chết hy đem ti ra biển 

nước ngược dng sẽ đẩy xc tri đi 

bn kia biển l qu hương ti đ 

rặng tre xưa mun tuổi vẫn xanh r. 

 

Khi ti chết hy đem ti ra biển 

v nhớ đừng vội vuốt mắt cho ti 

cho ti hướng vọng qu ti lần cuối 

biết đu chừng xc ti chẳng đến nơi. 

 

Khi ti chết hy đem ti ra biển 

đừng ngập ngừng v i ngại cho ti 

những năm trước bao người ngon miệng c 

th s g thm một xc cong queo. 

 

Khi ti chết hy đem ti ra biển 

cho ti về gặp lại cc con ti 

cho ti về nhn thấy lệ chng rơi 

từ những mắt đ buồn hơn bng tối. 

 

Khi ti chết hy đem ti ra biển 

v trn đường hy nhớ ht quốc ca 

i lu qu khng cn ai ht nữa 

(bi ht giờ cũng như một hồn ma). 

 

Khi ti chết nỗi buồn kia cũng hết 

đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn. 

 

                                 Du TỬ L