HAI HẠ-SĨ-QUAN KHÔNG-QUÂN VNCH

LÀM NỘI-TUYẾN CHO VC  

THIẾU-TÁ Ngô Phi Đạm, Chánh Sở Tác-Vụ, sau khi phối-kiểm, đă tŕnh lên tôi kết-quả của một công-tác là đă phát-hiện được một tổ-chức nội-tuyến của Việt-Cộng bên trong Sư Đoàn I Không-Quân QL/VNCH đóng trong phi-trường Đà-Nẵng.

Nghiên-cứu tin-tức từ nhiều đường dây khác nhau, chúng tôi t́m ra một số mục-tiêu, trong đó có hai trung-sĩ Không-Quân, một người thợ sửa chữa xe đạp/xe-gắn-máy, và một nữ-giáo-viên.

Hai hạ-sĩ-quan Không-Quân, tên Hạ và Đông, th́ tùng-sự tại bộ-phận Kỹ-Thuật, bên trong phi-trường. Người thợ sửa chữa xe, tên Xuân, th́ dựng một cái quán cóc, làm nơi hành-nghề và cư-trú, ở Quận Nh́. Cô giáo, tên Thu, th́ dạy và ngụ ở Quận Ba, bên kia sông Hàn.

Theo dơi các mục-tiêu này th́ thấy hai viên trung-sĩ thường-xuyên đem xe ra chữa ở quán của Xuân; cô giáo, từ bên Quận Ba, cũng thường qua đây, đóng vai t́nh-nhân của Xuân. Nhưng Thu th́ đẹp, có học, c̣n Xuân th́ chỉ là một người thợ thô quê, trong lúc cả Hạ lẫn Đông th́ bảnh trai hơn. Thế mà Thu chỉ đến gặp Hạ/Đông tại quán của Xuân, không hẹn nơi khác, không có bạn trai nào khác, và cũng không ở nán lại lâu hơn với Xuân khi chỉ c̣n lại “một cặp t́nh-nhân” với nhau . Đó là sơ-hở trong việc chọn dùng ngụy-thức/ngụy-tích của bốn tên này .

Cuối cùng, nội-tuyến của ta xác-nhận:

– Địch sẽ phá-hoại bên trong phi-trường.

Đọc lại báo-cáo của các điệp-viên, tin chắc ở độ trung-thực của các nguồn tin, tôi liền thảo-luận với đại-tá Lê Quang Nhơn, Chánh Sở I An-Ninh Quân Đội, để có biện-pháp ngăn-ngừa kịp thời .

Biện-pháp mà tôi đề-nghị là giao hai hạ-sĩ-quan liên-can cho tôi, v́ bên Quân-An chưa biết ǵ về hành-tung của kẻ khả-nghi, và tôi th́ phải bảo-mật mật-viên của ḿnh.

Nhơn tŕnh lên Bộ Tư-Lệnh Quân Đoàn I và bàn-bạc với Bộ Tư-Lệnh Sư Đoàn I Không-Quân, xong liền đồng-ư để tôi câu-lưu cặp Hạ+Đông để điều-tra .

Tôi giao hai hạ-sĩ-quan Không-Quân nói trên cho Đạm và Văn, cầm chân chúng tại một “nhà an-toàn”, suốt trong hai tuần.

ĐÂY là lần đầu, Cảnh-Sát Đặc-Biệt, dân-sự, bắt giam & thẩm-vấn quân-nhân, trong khi chưa có bằng-chứng quả-tang.

Như thế tức là chúng tôi phải phá tổ-chức Đặc-Công nội-tuyến này của Việt-Cộng; do đó, chúng tôi phải bắt cả cô giáo Thu lẫn anh thợ Xuân. Nhưng không hiểu sao tên thợ chữa xe đă biến mất tăm.

Rốt cuộc, Đặc-Cảnh lấy được lời cung của giáo-viên Thu . Ả chỉ là liên-lạc-viên, trung-gian nhận+chuyển chỉ-thị & báo-cáo giữa một cán-bộ Việt-Cộng Liên-Khu & Quân-Khu V với tên Xuân, và với Hạ+Đông qua tên Xuân; tên này là một Tổ-Trưởng nằm vùng, đặc-trách đường dây Không-Quân trong phi-trường quân-sự này .

Những lời khai này của ả phù-hợp với tin t́nh-báo nội-tuyến của chúng tôi .

Ả khai là ả không biết nội dung chỉ-thị & báo-cáo; tuy nhiên, ả có thoáng nghe Xuân và Hạ+Đông nói ra những tiếng như “họa đồ”, “chất nổ”, “kho bom”, “thoát-ly”.

Hai tên Hạ & Đông th́ chối quanh-co . Đưa cho chúng xem các tấm ảnh chụp được lúc chúng đến tiếp-xúc với Xuân & Thu tại quán của Xuân th́ chúng xác-nhận có đến, nhưng chỉ đến để chữa xe, và chỉ t́nh-cờ gặp Thu, thấy Thu dễ mến nên có chuyện-tṛ vu-vơ mà thôi .

Chúng tôi trả lại cho Quân-An và Không-Quân hai hạ-sĩ-quan liên-can, tóm-tắt kết-quả hỏi cung, ghi rơ nội dung tin-tức Đặc-Cảnh nhận được, đề-nghị canh pḥng cẩn-mật kho bom và các phi-cơ, điều-chuẩn an-ninh các phần-tử khác, nhất là theo dơi sít-sao hai trung-sĩ này, nếu cần th́ thuyên-chuyển chúng đi nơi xa hơn.

MỘT tuần trước ngày Đà-Nẵng thất-thủ, vào một buổi sáng đẹp trời, bỗng-nhiên có hai tiếng nổ khủng-khiếp vang lên, làm rung-chuyển cả thành-phố lẫn vùng tiếp-giáp ở phía ngoại-ô . Lúc đó tôi đang trên đường từ Quận phía biển qua cầu Trịnh Minh Thế để về cơ-quan, nh́n thấy ở hướng phi-trường một vầng lửa khói bốc cao như một cây nấm nguyên-tử trong phim Hiroshima và Nagasaki của Nhật bị Mỹ ném bom vào năm 1945.

Hai kho dự-trữ bom lớn, kể cả hỏa-tiễn/napalm, của Sư Đoàn I Không-Quân, dùng để oanh-tạc Việt-Cộng trên khắp Quân-Khu I, đă bị phá-hoại, nổ tung.

An-Ninh Quân Đội Sở I, An-Ninh Quân Đội Đà-Nẵng, An-Ninh Phi-Trường/Không-Quân, v.v... tức-tốc nỗ-lực điều-tra .

Chúng tôi cũng cùng điều-tra bên ngoài, nhưng ḍ t́m xem th́ không gặp được hai tên Hạ & Đông.

(Sau khi tôi bị bắt từ Nha Trang giải ra Đà Nẵng, ở đây tôi đă ḍ hỏi các đồng bào Đà Nẵng bị bắt về tội “phản động hiện hành” th́ họ cho biết có thấy tên Hạ mang lon thượng úy, làm việc ở trụ sở Công An Phường Thạc Gián, c̣n tên Đông th́ không biết giữ chức vụ ǵ mà mặc dân phục, làm việc ở Ủy Ban Nhân Dân Phường Thanh B́nh).

(c̣n nữa)