KHAI PHAM vs. ĐẶNG VŨ ÁI

 

 

          Kính thưa Quư Vị,

          Trong bài này, tôi chỉ góp ư về phần tiếng Pháp mà thôi, c̣n về các phần khác th́ tôi không đề-cập đến.

 

          Trong một email của vi-hữu Khai Pham [<khaipham100@gmail.com>] phổ-biến trên Mạng ngày Tuesday, January 29, 2013 9:41 PM (tham-chiếu 1), có đoạn sau đây:

 

 

(Bẩm thưa ngài tiến sĩ y khoa prix de these, Cử nhân Đại học Văn khoa...: phản động mà ông dịch là REACTIONNAIRE là sai, đúng nghĩa của nó là phản ứng.Phản động phải dịch là TRAHISON. Xin tŕnh ngài rơ ạ!)

Đặng vũ Ái, kẻ chụp mũ (CALOMNIE)...

kẻ ấu trĩ (ENFANTINE)...

kẻ hời hợt (SUPERFICIELLE)...

kẻ lừa bịp (TROMPEUSE)...

kẻ nông cạn (SIMPLISTE)...

kẻ ngoan cố (BORNÉE)...

 

 

         

          Tôi chỉ đề-cập đến phần tiếng Pháp mà thôi:

          Vi-hữu Khai Pham chú-thích tiếng Pháp sau các từ-ngữ Việt. Trong tiếng Pháp, đa-số tính-từ (adjectif= adjective) đều thay-đổi theo giống/tính (genre), tức là đực hay cái, tùy theo giống/tính của danh-từ (nom= noun) liên-hệ.

  Điều lạ là đa-số các từ-ngữ Pháp mà v/h Khai Pham dùng đều là giống cái (thư-tính: au féminin= in the feminine); đó là các tính-từ (adjectif= adjective) Enfantine, Superficielle, Trompeuse, Bornée.

  Tôi đoán là vi-hữu Khai Pham ngầm liệt vi-hữu Đặng Vũ Ái vào phái nữ (đàn-bà, theo nghĩa miệt-thị) nên dùng các tính-từ Pháp thuộc giống/tính cái để mô-tả các tính-chất của đối-tượng.

 

  Tuy nhiên, người rành tiếng Pháp th́ không nghĩ thế.

  Trong ngôn-ngữ, văn-phạm/ngữ-pháp Pháp, người Pháp kỳ-thị nữ-giới, y như nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Thí-dụ: Ông/cậu (giống đực) ấy là một người Phápth́ dịch ra là Il est un Français, và Bà/cô (giống cái) ấy là một người Pháp, th́ dịch ra là Elle est une Française. Tức là giống cái th́ thêm mẫu-tự e [hoặc thay-đổi cách khác] ở sau tính-từ.

  Trường-hợp cả nam (giống đực) lẫn nữ (giống cái) nằm chung trong một câu, th́ các tính-từ đều là giống đực! Bài hát nổi tiếng của Pháp Tous les garçons et les filles là một thí-dụ (Tất cả các cậu và các cô: Tous là giống đực, mặc dù filles là giống cái).

  Do đó, nếu ta nói Ông này là một công-dân Pháp th́ dịch ra là Cet homme est un citoyen français, và Bà này là một công-dân Pháp th́ dịch ra là Cette femme est une citoyenne française. Nhưng nếu ta nói Chín-mươi-chín bà [cái] này và (1) ông [đực] kia là công-dân Pháp th́ dịch ra là Ces quatre-vingt-dix-neuf femmes et cet homme sont des citoyens Français (chỉ có 1 ông [đực] mà 99 bà [cái] đều phải cùng là nam-công-dân!)

 

  Dài-ḍng như thế để chỉ ra rằng, xét theo văn-phạm/ngữ-pháp, đáng lẽ v/h Khai Pham dùng các tính-từ kể trên ở dạng giống đực Enfantin, Superficiel, Trompeux, Borné, thay v́ ở dạng giống cái Enfantine, Superficielle, Trompeuse, Bornée, nhất là khi chính v/h Khai Pham đă gọi v/h Đặng Vũ Áiông”.

 

          Xét theo từ-loại và ngữ-nghĩa, có mấy chỗ v/h Khai Pham viết chưa chỉnh (thí-dụ calomnie [một danh-từ]: trong lúc đang dùng các tính-từ để mô-tả đối-thủ mà lại xen một danh-từ vào th́ không ổn – đáng lẽ phải dùng tính-từ calomnieux [là vu-khống”/chụp mũ]); nhưng đáng nói nhất là từ-ngữ sau đây cần được xét lại:

 

  Vi-hữu Khai Pham viết: phản động mà ông dịch là REACTIONNAIRE là sai, đúng nghĩa của nó là phản ứng.Phản động phải dịch là TRAHISON.

  Đây quả là một cái sai to-lớn của v/h Khai Pham:

  Tính-từ Réactionnaire (reactionary) đúng nghĩa là phản động (đứng ngoài mà chống/nghịch lại).

  C̣n danh-từ Trahison (betrayal, treachery, treason) có nghĩa là sự làm phản, phản bội, phản phúc, mưu phản, phản quốc (ở trong mà chống/phản lại).

  Hai chữ, hai nghĩa khác nhau.

 

LÊ XUÂN NHUẬN  

 

Tham-Chiếu 1


From: Khai Pham <khaipham100@gmail.com
>
To: Tuan Phan <vietpryde6382@yahoo.com>; ai dang vu <andredang1@hotmail.fr>
Cc:  DALATNGUYEN@yahoo.com ; chinhnghiaviet@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, January 29, 2013 9:41 PM
Subject: CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA VIỆT TỒI, EM VIỆT CỘNG. ĐÂY TR̀NH ĐỘ, KIẾN THỨC CỦA Y KHOA TIẾN SỸ PRIX DE THÈSE , VIỆT TỒI ĐẶNG VŨ ÁI.

 

"BS. ÁI;

Nói "đúng tim đen" của Đặng vũ Ái rồi, phải không?
“Đội váy Ai” “BORNÉE, ENFANTINE, SUPERFICIELLE,SIMPLISTE,TROMPEUSE, TRAHISON này th́ thật hết thuốc chữa!

(Bẩm thưa ngài tiến sĩ y khoa prix de these,Cử nhân Đại học Văn khoa Đội váy Ai: phản động mà ông dịch là REACTIONNAIRE là sai, đúng nghĩa của nó là phản ứng.Phản động phải dịch là TRAHISON. Xin tŕnh ngài rơ ạ!)


Nghe đây Đặng vũ Ái:


"Chi tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri dă"
"Biết th́ thưa thốt, không biết th́ dựa cột mà nghe" mới là nguời khôn.

 

1-Đặng Vũ Ái: kẻ chụp mũ: (CALOMNIE)

· Từ nhỏ đến lớn, Mr Khai đi chùa được vài lần, chưa từng ăn qua bánh thánh. V́ sao DVA biết Mr. Khai là Catô trung cổ?

· KHAI có nghĩa là khai hóa cho những kẻ dốt nát “hữu danh vô thực” như Đặng vũ Ái. Ngày xưa, mỗi ngày đầu nămcha ông của Ái làm lễ KHAI BÚT, vậy bút các ngài có cứt đái nên khai, thối hay v́ chú mày chơi hỗn: đái, ỉa vào bút nên gọi là khai bút?

 

2-Đặng Vũ Ái, kẻ ấu trĩ (ENFANTINE):

· Đem so sánh một thiên tài âm nhạc thế giới là Chopin với Phạm Duy! Đi khắp Âu Châu hỏi về Chopn, từ giới thượng lưu đến b́nh dân đều biết. Phạm Duy cho đến nay, nhạc của ông ta vẫn chưa được giới b́nh dân việt nam chấp nhận, nói chi đến thế giới. So sánh như thế là thổi phồng, gượng ép, sạo quá đáng.

· Đem so sánh sự trở về của Trung tướng Ngô quang Trưởng qua “tro cốt” và sự trở về bằng cách “xấp mặt”, “nhổ và liếm” để được “áo gấm về làng” cũa Phạm Duy để biện luận cho t́nh yêu dân tộc của cả hai th́ thật “Ấu trĩ”! Vị tướng liêm sỉ Ngô quang Trưởng, giữ tư cách một tướng quân, suốt quăng đời c̣n lạI ông giữ im lặng và không thỏa hiệp với giặc. Ông trở về quê bằng thần thức, tro cốt được đem về bởi thân nhân. Phạm Duy chửi, căi xóa ,nâng “bi” Việt cộng, từ bỏ một số tác phẩm chống cộng, “những đứa con tinh thần” để trở về làm thương mại bằng những bài hát của ḿnh.Thiên tài âm nhạc thế giới không hề làm những tṛ hạ tiện như thế và Đặng vũ Ái đem so sánh tướng Trưởng với Phạm Duy là làm nhục ông ta.

 

3-Đặng vũ Ái, kẻ hời hợt (SUPERFICIELLE):

· Catô trung cổ là cái quái ǵ? Đặng vũ Ái là dân Việt lai Paris chiens th́ cú pháp phải vững vàng,văn phạm Pháp ngữ dạy chia “tăng”, chia “mốt” kỹ lắm kia mà; sao Đặng vũ Ái có thể viết những câu “không đầu, không đít”, vô nghiă trong bài viết?

· Catô trung cổ thiếu văn hóa? Lại thêm một chuyện hời hợt , thiếu suy nghĩ trước khi viết! Nếu không muốn nói DVA “lây” cách ăn nói “thiếu văn hóa” của Việt cộng! Catô trung cổ là nơi xuất phát các vị thày, các nhà khoa học gia, các học giả nổi tiếng Âu Châu th́ làm sao có thể gọi là th́éu văn hóa? Phải nói là:Catholic Roma thiếu LƯƠNG THIỆN.

· Cato trung cổ làm tay sai cho Trung cộng? Bán nước cho tàu? Bằng chứngđâu?? Không có! Chỉ là những phỏng đoán và ttưởng tượng của Ái!

· Các nhận xét về lịch sử, áp dụng để liên hệ đến thực tế, hiện trạng Việt nam của Đặng vũ Ái sai bét “toét toè loe”, c̣n thiếu phần dẫn chứng. Vậy mà không hiểu Ái đào đâu ra LUẬN ÁN TIẾN SĨ để có cái bằng Tiến sỹ y khoa PRIX DE THÈSE…!LẠ THẬT.

 

4-Đặng vũ Ái kẻ lừa bịp (TROMPEUSE):

· Đặng vũ Ái dẫn chứng sử Pháp, sử tàu để kêu gọi người Việt hải ngoại quên hận 30/4/75 để hoà hợp vớI CSHN chống tàu là một sự lừa bịp. DVA đang làm công tác địch vận để CSHN tiếp tục cai trị dân Việt.

· Vu khống cho Thiên chúa giáo Roma, và giáo dân Thiên chúa giáo Việt nam bán nước cho tàu là lừa bịp. Đặng vũ Ái đang “đổ dầu vào lửa” để các tôn giáo đánh nhau ở hải ngoại quên bọn CSHN đang làm mưa làm gió trong nước.

 

5-Đặng vũ Ái, kẻ nông cạn (SIMPLISTE):

· Đặng Vũ Ái không biết rằng thời đại này cần “tự tu, tự chứng” là hay nhất... Sẵn dịp cũng nên dạy Ái một chút về các tu sĩ Thiên Chúa giáo Roma một chút: Thiên chúa giáo Việt nam trong nước cũng vẫn có các ngài linh mục yêu quê hương, đất nước. Những vị đó đi tu v́ cảm nhận và muốn đi theo “đức bác ái” của Chúa Jesus để phụng vụ đồng bào theo đạo.Họ không cần biết Jesus là ai, người xứ nào, Do Thái ở đâu, có phảI là một thành phố của Roma hay không.Những vị này suốt đời làm linh mục, không nuôi tham vọng bước vào quan trường của triều đ́nh Roma để trở thành giám mục, hồng y, đức ông (không viết hoa). Đây cũng là những vị tu sĩ đáng kính;họ chỉ bị triều đ́nh Roma lường gạt, thiếu phương tiện thông tin nên không biết. Đặng vũ Ái đừng nên “vơ đũa cả nắm”, đặt điều cho các tín đồ phật Chúa đánh nhau, căi nhau để xếp của Ái là CSHN rung đùi hưởng lợi!

· Đặng vũ Ái không nhận ra chân tướng của những kẻ xuất vốn và tiêu thụ cần sa cho đám người Việt ở trên thế giới là ai! Những xung đột giữa Việt boat people ở Tây Đức và Việt di cư v́ kinh tế ở Đông Đức v́ đâu mà có! Chúng làm thế v́ mục đích ǵ? CSHN xuất cảng ngườI ra hải ngoại làm bậy, đánh chém nhau làm Dân tỵ nạn mất Chính nghĩa, có ǵ lạ?Nay mai sẽ c̣n nhiều tṛ hay: người Việt buôn vũ khí, ngựi Việt cướp của giết người … để thế giới phải tảy chay Việt tỵ nạn! Nhưng Việt lai Pari siêng (paris chiens) như Đặng vũ Ái càn ǵ phải biết những chuyện này???

· Đặng vũ Ái không thấy cái ngu của những thằng gởI tiền về nước. 11 tỷ đô lọt vào tay ai? Hàng trăm ngàn ngườI sung sướng và tám mươi sáu triệu dân khổ. Những thảm cảnh của người dân Việt sống dưới chế độ cộng sản đối với những thằng trốn lính chạy ra nước ngoài trước 75, chưa một ngày sống duới chế độ CS; Nay đem tiền về “bợ đít” việt cộng để tiếp tục “mua quan bán tước” th́ làm sao có thể hiểu. Hăy về vùng quê, vào trong “xẻo”, các khu lao động để “mở mắt” và vỡ “cái ngu”.

· Đặng vũ Ái dịch chữ REACTIONNAIRE ra tiếng việt Là PHẢN ĐỘNG? ỐI GIỜI ĐẤT ƠI! TỔ TIÊN HỌ ĐẶNG VŨ LÀNG HÀNH THIỆN ƠI! CÁC NGÀI SỐNG KHÔN, THÁC THIÊNG NGÓ XUỐNG MÀ XEM ÔNG “TIẾN SĨ Y KHOA PRIX DE THÈSE, CỬ NHÂN VĂN KHOA, BẢY NĂM LÍNH …KIỂNG “TẪY” ĐẶNG VŨ ÁI DỊCH MỘT CHỮ TIẾNG VIỆT KHÔNG NÊN THÂN NÀY!!!!

6-Đặng Vũ Ái kẻ ngoan cố(BORNÉE):

· Đặng vũ Ái nên “vắt tay lên trán” xem để biết rơ ai là kẻ ngoan cố (BORNÉE), ai là kẻ có nhận xét hời hợt (SUPERFICIELLE), ai là kẻ lừa bịp (TROMPEUSE), ai là kẻ ấu trĩ (ENFANTINE), AI LÀ KẺ PHẢN ĐỘNG (TRAHISON), V̀ SAO M̀NH BỊ CÔNG KÍCH VÀ MẠT SÁT THẬM TỆ.

Trở lên