HỒN THƠ THEO GIÓ

 

Mai ta chết nguồn đắm say buông thả
Nỗi buồn xưa vương mãi cuố
i trời xa
Tình non nước từng bờ đê biển cả 
Đời tha hương hồn phảng phất quê nhà.


Mai ta chết trăng không còn sầu lặng
Thơ sẽ bay như tan giấc chiêm bao
Nơi xa lắm chẳng có vầng mây trắng
Dòng
sông quê biết ẩn hiện phương nào!


Mai ta chết giã từ hành tinh mộng
Khép buồn vui thả vào cõi hư vô.
Nếu ngàn sau hồn lạc lõng phiêu bồng
Ta vẫn cảm màu nắng quê trong gió.
   

 

                                                  ĐỖ BÌNH