HOANG VU

           

Qua đo nay, nhớ trấn xưa

hoang vu đồi hạ, đi bờ cỏ may

 

Từ  bn ấy sang bn ny

con sng vẽ một nt my bắc ngang

 

Em về bn ấy sao đang

ti thương cổ thụ hai hng lệ xưa

 

Cồn hoang d, bến lau thưa

trơ thn cỏ dại nằm chờ nước sng

 

Cửa trời đ khp đi khung

suy tư bước nhỏ ngại ngng chn em

 

Dng ơi, sng nước m đềm

tra hoang vu, lại cho mnh hoang vu

    

                                 VI KHU