NGƠ NGC GIỮA M XA
 
*

Thi đ hết nay xin  từ gi biển
Ṽy  tay cho  nước mắt ướt quanh mi
Ta muốn gởi cho ai  lời trăn trối
Bít bỉn buồn khi tiễn một người đi

*
Trong yn lặng nhn trùng khơi thức gíc  
Mn đm đen li khuất sau chn trời
Biển hiểu khng khi vừng Đng rực sng
Lng nhớ nhung ta nuối tiếc ... Biển ơi !

*
Sng vẫn vỗ vo mạn thuyền gi  c̃i  
Điệu  ru mềm hn mi tc rong ru
Ta v Thuyền  lặng nhn nhau lần cuối
Để ngn đời ngơ ngc giữa  m xa

*
Ci trần gian mong manh l bọt sng
Tan vỡ dần theo gi khc phn ly
Ta  đ đến khi biển thầm th gọi
Giờ ra đi biển c nhớ nhung g

*
Con tu đ xc thn  vi trong ct
Nửa thn tn nằm yn ngủ thm su
Nửa thn kia vương vu vọng trời cao 
Con chim biển khc tnh sao Bắc Đẩu

*
Ta cng  tu quảng đời di  gắn b
Hải u bay quấn qut suốt một thời
Giờ bung tay nhìn bỉn xanh chới với
Ta xin lm con sng vỗ về em 

 
             TN THẤT PH SĨ