NGƯỜI BẠN ĐỒNG-MINH FERGUSON

 

 

        Trong suốt thời-gian từ Hiệp-Định Geneva 1954 đến Hiệp-Định Paris 1973, đă có khoảng vài chục người làm (Sĩ-Quan Liên-Lạc, Cố-Vấn, Phối-Trí-Viên, và) Người Bạn Đồng-Minh cho tôi.  Đa-số họ là viên-chức cơ-quan T́nh-Báo Trung-Ương Hoa-Kỳ (CIA).  Mỗi người đều có những đặc-điểm nào đó, phần lớn là tốt, đối với công-tác chung, hoặc đối với quan-hệ hợp-tác giữa hai bên.  

         Có một số đă để lại trong tôi nhiều kỉ-niệm khôn quên.

        Tuy nhiên, người đă đẩy tôi vào một cuộc chiến-đấu gay-gắt, cùng một lúc với cả ba kẻ thù theo nguyên-tắc t́nh-báo đối-phương, công-chúng, và đồng-nghiệp lại là một trong các Người Bạn Đồng-Minh hậu-chiến của tôi, trong một năm rưỡi tôi được Trung-Ương đưa trở về vùng chiến-tuyến, cũng là giai-đoạn lịch-sử cuối-cùng của Việt-Nam Cộng-Ḥa.  Cuộc chiến-đấu ấy, éo-le thay, đă diễn ra ngay cả với những người bạn nhất-trí đồng-tâm, làm chung một việc, kể cả Người Bạn Đồng-Minh.

        Người đó là Ferguson.  

        Tôi biết rằng đa-số viên-chức t́nh-báo đều mang tên giả; nhưng, người nào đă có một vai tṛ, một chỗ đứng, th́ đều cần có một cái tên, để phân-biệt kẻ khác với ḿnh.  Dù sao, anh bạn này cũng đă ghi lại một dấu ấn sâu-đậm trong trí nhớ của tôi.

        Món quà đầu tiên mà anh tặng tôi là việc anh bí-mật điều-tra về liên-hệ gia-đ́nh của tôi.

        Nguyên Bộ Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương có khám-phá ra được một Cụm T́nh-Báo Chiến-Lược của Cộng-Sản Bắc-Việt hoạt-động tại Miền Nam.  Cũng như Vũ Ngọc Nhạ của cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, Huỳnh Văn Trọng, là Phụ-Tá của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, bị lột mặt nạ là cán-bộ nội-tuyến của đối-phương.  Trong việc lùng bắt đồng-bọn tại địa-phương, Trưởng Ngành Đặc-Cảnh hồi đó tại Vùng I là Lê Đ́nh Khôi, v́ đă sơ-xuất để một số cán-bộ của địch lọt lưới nên bị xem là Việt-Cộng nằm vùng.  Khôi tạm trú tại nhà của Ông Lê Văn Tập, một phú-gia tên-tuổi của Thành Đà-Nẵng, bạn thân của thân-phụ Khôi.  Ông Tập có mấy người con gái trẻ đẹp cùng ở tại đây.  Do đó, nhân-viên điều-tra tưởng rằng Khôi là con-rể trong nhà này.  Nay tôi mới đến, v́ chưa có chỗ ở, nên cũng tạm trú tại đó, là nhà của nhạc-phụ tôi.  V́ thế, khi Người Bạn Đồng-Minh muốn t́m hiểu tôi, mà cách hay nhất là nhờ chính các thuộc-viên của tôi bí-mật điều-tra giùm, th́ kết-quả là tôi trở thành anh em cột chèo với Khôi, người đang bị theo-dơi v́ bị nghi là cơ-sở nội-thành của đối-phương.

        Tôi phát-hiện được điều đó, nên đặt thẳng vấn-đề với Ferguson.  Trước hết, tôi cho anh xem hồ-sơ của Khôi, với tờ khai-hôn, chứng-minh là vợ đương-nhân không có họ-hàng ǵ với gia-đ́nh vợ tôi.  Ferguson vừa mừng-rỡ cám ơn tôi, vừa cắm-cúi ghi chép những điểm cần; tôi đoán là anh đang lựa lời để biện-minh cho việc làm của ḿnh, mà suưt nữa là phạm phải lỗi-lầm.  Cuối-cùng, không thể dối ḷng, anh thú-nhận:  “Tôi tưởng là anh lọt vào lưới tôi, nhưng chính là tôi lọt vào lưới anh!”  Đó là câu nói chống-chế xă-giao, nhưng nó bộc-lộ đức-tính ṣng-phẳng của người bạn đồng-minh này.

        Tiếp theo, tôi cho Ferguson biết về một liên-hệ khác trong gia-đ́nh vợ tôi.  Điều lạ là Sở Tác-Vụ, tức bộ-phận ngoại-dịch, có giao-tiếp chặt-chẽ với Người Bạn Đồng-Minh, th́ không biết rằng ông Lê Văn Tập là thân-phụ của tiến-sĩ Lê Văn Hảo, Chủ-Tịch Mặt Trận Giải-Phóng Tỉnh Thừa-Thiên, mặc dù Sở Nghiên+Kế, tức bộ-phận nội-dịch, đă có đầy-đủ hồ-sơ tài-liệu về việc này.  Vợ tôi và Hảo là chị em cùng cha khác mẹ.  Hảo du-học Pháp từ nhỏ, tốt-nghiệp xong về dạy học tại Viện Đại-Học Huế, rồi nhân vụ cộng-sản tổng-công-kích Tết Mậu-Thân 1968 th́ bỏ vào rừng theo đối-phương.  Trước kia, vợ tôi ở với mẹ ruột tại Huế, c̣n Hảo th́ ở Châu Âu; sau ngày Hảo hồi-hương th́ Hảo chỉ ở Sài-G̣n Huế, c̣n tôi th́ bị cầm chân trên Cao-Nguyên.  Tóm lại, v́ biết em hoạt-động cho cộng-sản nên vợ tôi không liên-lạc hỏi-han ǵ, c̣n tôi th́ chưa hề gặp mặt Hảo cho đến tận ngày hôm nay.

        Đó là tin-tức sốt dẻo, có giá-trị gấp bội phần so với vấn-đề Lê Đ́nh Khôi.  Tất-nhiên Ferguson đă cho tái-kiểm-chứng, và đă có được sự thật một cách đơn-giản, nhanh-chóng, dễ-dàng.  Từ đó, anh cởi-mở và tận-tụy với tôi hơn bao giờ.  Nhưng cũng từ đó tôi phải khổ nhọc với công-vụ hơn bao giờ, v́ phải đương-đầu nhiều hơn với cả khách ngoài ngành cũng như bạn trong nghề, trong lúc c̣n phải đối-phó với quân thù cả đằng trước mặt lẫn đằng sau lưng.

*

        Tiếp theo mấy Tỉnh ở Cao-Nguyên, tất cả các Tỉnh ở Vùng I cũng mất luôn.  Dân, chính, công, quân, từ các Tỉnh thất-thủ kéo về Thị-Xă Đà-Nẵng chật đường.  Những kẻ có súng tha-hồ phá-phách, cướp của, hiếp dâm, giết người.  Số-phận của Quân-Khu I chỉ c̣n trông cậy vào t́nh-h́nh an-ninh trật-tự tại hậu-cứ duy-nhất này.
        Đối với tôi, vận-mệnh của bất-cứ iếu-điểm nào cũng tùy-thuộc vào quyết-định của Hoa-Ḱ.  Liệu Hoa-Ḱ có cố-thủ, hay sẽ bỏ rơi Đà-Nẵng, và...?
                                                                                   *
        Như có linh-tính báo trước, tôi đă thực-hiện một chuyến đi quan-sát, chụp ảnh để làm kỉ-niệm, từ bên này sông Thạch-Hăn cho đến giáp ranh Sa-Huỳnh Bồng-Sơn, vừa kịp trước khi quân ta rút khỏi các nơi này .
        Tiếp đó, tôi cũng sợ, nếu mất Quân-Khu I th́ tôi không c̣n có dịp gặp lại Người Bạn Đồng-Minh rất thân này của tôi, cho nên vào ngày 27-3-1975, tôi quyết-định gặp riêng, đề-cập với Người Bạn Đồng-Minh của ḿnh một số vấn đề thời-sự tế-nhị liên-quan đến chính-sách của Hoa-Ḱ đối với Việt-Nam.
        Như để tỏ ra anh chỉ chú-trọng đến việc chống Cộng mà thôi, Ferguson mở đầu bằng lời khen tôi đă có sáng-kiến và đă thành-công trong việc móc-nối tuyển dụng các thành-viên cao-cấp trong hai Phái Đoàn Ba-Lan Hung-Gia-Lợi làm nội-tuyến cho ta.  Đó là những công-tác gián điệp có tầm-vóc quốc-tế.  Họ đă tiếp-tục cộng-tác với các chuyên-viên Hoa-Ḱ, và một số về nước trước đă bắt được liên-lạc và bắt đầu làm việc tại chỗ với các Trưởng Lưới t́nh-báo của Thế-Giới Tự Do .
        Furguson chỉ là một cá-nhân, mà cá-nhân nào th́ cũng có cả dở lẫn hay.  Anh lại là người , mà người nào th́ cũng có tự do suy-nghĩ khác người.  Anh không đại-diện cho chính-quyền , nhưng anh hẳn-nhiên có biết ít nhiều nhận-định kín đáo trong nội-bộ người về t́nh-thế nói chung và các nhân-vật lănh-đạo nói riêng của nước Việt-Nam Cộng-Ḥa này.  Tôi đi thẳng vào chính-đề:
        – Anh với tôi đều làm chung một việc, gồm có hai phần – t́nh-báo và hành-động – nhắm chung vào một mục-tiêu; ấy là cộng-sản, kẻ thù chung.  Nhưng, thật ra, cả anh lẫn tôi đều có ít nhất là một mục-tiêu thứ hai, mà hai chúng ta giấu nhau; ấy là thành-phần thứ ba, đối-lập hoặc nằm ngoài thành-phần đương-quyền...
        Trong lúc Ferguson chưa kịp xác-nhận hay phủ-nhận, tôi nói thêm:
        – Về phía Việt-Nam th́ anh biết rồi.  Chính-quyền xem như những kẻ đối-lập cũng là kẻ thù.  Ngành Đặc-Cảnh nhiều lúc đă bị sử-dụng để phục-vụ riêng cho những kẻ cầm quyền.  Do đó, ở phần hành-động, Ngành Đặc-Cảnh phải đứng về phía đương-quyền.  Các cơ-quan an-ninh t́nh-báo là công-cụ bảo-vệ chế-độ; mà chế-độ, theo họ, th́ không phải là chính-thể hay hiến-pháp, mà là tập-đoàn tại-quyền.  Nói chung là họ muốn măi măi độc-quyền lănh-đạo quốc-dân.  Thế th́ mục-đích đă khác đi rồi, nhất là khác với lập-trường của Hoa-Ḱ và các nước tự-do.  Phải thế không, anh?
        Bạn tôi gật đầu; tôi nói tiếp:
        – C̣n người th́ vừa giúp các nhà đương-quyền chống Cộng, vừa t́m các tiềm-năng nhân-sự mới, để nếu cần th́ thay thế, hầu mỗi ngày mỗi có những nhà lănh-đạo tài+đức hơn...
        Ferguson vói một tay vỗ lên và bóp nhẹ trên vai tôi.
        Hồi đó, không có người nào là không thấy được sự bấp-bênh của t́nh-h́nh.  Đă chấm dứt chiến-tranh, đă có Ủy-Hội Quốc-Tế, nhưng cộng-sản lại đánh phá mạnh hơn; dân quê vẫn chết-chóc, đói-khổ; và Quân-Lực Quốc-Gia th́ thiếu đạn+bom.  Sản-lượng ít-oi; viện-trợ nuôi sống Nền Cộng-Ḥa th́ ngày nay đă giảm nhiều.  Đời sống khó-khăn; công-chức và quân-nhân không sống đủ với đồng lương.  Công-luận bị lèo-lái theo í muốn của đối-lập nếu không là cộng-phỉ và cộng-nô.  Giữa phản-chiến phản-chính không có biên-cương.  Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu bị phần lớn báo-chí chỉ-trích, đa-số hội-đoàn phản-đối, và các phần-tử bất-măn tẩy chay.  Người ta cũng quy-trách cho cả Hoa-Ḱ.
        Tôi kéo bàn tay của viên đại-tá CIA bạn tôi ra trước mắt, vuốt ngược những sợi lông dày và cứng trên mu:
        – Báo-chí Việt Nam gọi người là những “bàn tay lông-lá”.
        – Tôi biết.


        Chính-khách Ngô Đ́nh Diệm là người đầu tiên mở trang sử chính-thức và công-khai quan-hệ với Hoa-Ḱ, nên tôi bắt đầu về Ông Diệm trước.  Tôi hỏi thẳng:
        – Anh nghĩ thế nào về cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm?
        – Anh nói trước đi!
        Ferguson đẩy tôi đi trước.  Cũng như nhiều người khác, anh muốn tỏ ra là ḿnh không can-thiệp vào việc nội-bộ của nước người.  Tôi bèn ḍ ư:
        – Hoa-Ḱ không muốn giết Diệm.  Nhưng điều chắc-chắn là Hoa-Ḱ không muốn chế độ Diệm tồn-tại lâu hơn.  Ḱ-thị tôn-giáo là một trong nhiều nguyên-nhân, tuy chỉ nội một cái nguyên-nhân ấy cũng đă đủ sức thuyết-phục để Quân-Lực phải ra tay ...
        – C̣n những nguyên-nhân nào nữa ?
        – Diệm đánh hỏng những giá-trị tinh-thần của Hoa-Ḱ muốn Diệm là biểu-trưng...
        – Những giá-trị nào được xét ở đây ?
        – Căn-bản là các quyền tự do ghi trong Tu-Chính-Án số 1 của Hiến-Pháp Hoa-Ḱ – ngôn-luận, báo-chí, tín-ngưỡng, hội-họp ôn-ḥa, đạo-đạt í dân – mà Diệm khinh thường.  Diệm tự cho ḿnh cao hơn Hiến-Pháp (đằng sau hiến-pháp, c̣n có tôi!).
        – Ǵ nữa ?
        – Diệm phá vỡ kế-hoạch của thành-lập Liên-Bang Đông Dương Liên-Pḥng Đông Bắc Á-Châu.  Và Diệm hầu như suưt dâng nốt Miền Nam Việt-Nam cho cộng-sản: ông mưu-toan thỏa-hiệp với Bắc-Việt, lúc ấy là một khối chính-trị và quân-sự to lớn, thống-nhất và ngoan-cường bội phần hơn Miền Nam, có thừa thủ-đoạn và khả-năng tiêu-diệt thành-phần Quốc-Gia.  Ông muốn trở lại với Pháp; ông muốn lạnh nhạt với , trong lúc đối-ngoại th́ mọi việc đều nhờ đỡ đầu, đối-nội th́ nền kinh-tế c̣n phôi-thai, cả guồng máy chính-quyền, trị-an và quốc-pḥng, v.v... đều sống nhờ vào viện-trợ của Hoa-Ḱ...
        – Anh nghĩ thế nào về cái chết của Diệm?
        Ô hay, tôi định hỏi anh th́ anh đă hỏi ngược lại tôi.  Chúng tôi nh́n nhau rồi cả hai cùng cười.  Tôi nói:
        – Diệm tự giết ḿnh!
        Ferguson trố mắt nh́n tôi xem tôi có nói đùa hay không.  Tôi giải-thích thêm:
        – Về mặt sự-việc: cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, dù muốn dù không, cũng đă trở thành một con hổ dữ.  Hé một lời nói, lộ một cử-chỉ mà vây cánh ông cho là phạm-thượng th́ khó mà thoát bàn tay tàn-độc của thủ-hạ ông.  Huống ǵ, lật đổ ông, lùng rượt ông, bắt trói ông...  Tôi kính trọng Diệm, tôi không tán-đồng việc giết Diệm, tôi phản-đối cách giết Diệm; nhưng tôi thông-cảm t́nh-cảnh của những kẻ đă cỡi lên đầu hổ rồi.  Giết hổ hay hổ giết ḿnh.  Có thể xem như “tự-vệ” mà thôi .
        – C̣n mặt nào nữa ?
        – Về mặt tinh-thần:
        Thứ nhất:  Diệm chịu ảnh-hưởng Đạo Nho, muốn ḿnh “tiết trực, tâm hư”.  Nhưng Đạo Nho lấy “trung-quân” làm trọng; mà Diệm th́ không chịu làm một bề-tôi lương đống, đă phản-bội Bảo Đại để lên làm Nguyên-Thủ Quốc-Gia, tức đă phạm tội bất-trung với vua.  Thế là Nho-Giáo không dung.
        Thứ hai:  Diệm lật đổ Bảo Đại Bảo Đại bất-tài.  Điều đó đúng; tức Diệm thực-thi chủ-nghĩa duy-ích, một thứ đạo-đức mới.  Nhưng học-thuyết vị-lợi ấy chủ-trương nhân-danh đa-số, để làm điều có ích lợi chung.  Trong lúc đó, áp-dụng chủ-nghĩa thực-dụng cho thiểu-số phe ḿnh mà thôi, chính Diệm cũng đă biết trước là sẽ lâm-nguy.  Ông nói: “Tôi chết, hăy trả thù cho tôi!”  Nếu chết tự-nhiên th́ tại sao lại phải trả thù?  Và Diệm cũng đă nêu lên tiền-lệ: ḿnh đă truất ngôi người này được, th́ kẻ khác cũng lại hất cẳng ḿnh được, chứ sao!  Các tướng chỉ noi gương ông mà thôi!  Đó là quy-luật sinh-tồn!  Thế là đạo-đức mới cũng quật lại ông.
        Thứ ba:  Diệm là tín đồ Đạo Ky-Tô.  Theo Đạo ấy th́, “Satan là Chúa của đời này” (2 Cor 4:4).  Chính “Đức Jesus cũng gọi Quỷ Satan là vua, chúa (kẻ thống-trị, bá-chủ) của thế-gian này” (John 12:31) và Thánh-Kinh xác-nhận “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỷ, đều nằm trong tay ma quỷ (cả thế-giới đều ở dưới quyền thống-trị của Quỷ-vương” (1 John 5:19).  Với tư-cách chủ-nhân-ông của cả thế-giới loài người, “Satan đem Đức Jesus lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy các nước vinh-quang rực-rỡ khắp thế-giới, quyến-rũ Ngài rằng:  Ngươi chỉ cần quỳ gối thờ lạy ta, là ta sẽ cho ngươi làm chủ tất cả thế-gian này!” (Matt 4:8,9).  Đức Jesus từ-chối; Ngài cầu-nguyện Đức Chúa Trời:  “Con đă rao truyền lời Cha cho các tín đồ, nên người đời thù ghét họ, v́ họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian” (John 17:14).  Lời Đức Chúa Trời kể rằng:  “Các vua thế-gian nổi dậy, các lănh-tụ bàn nghị cùng nhau, âm-mưu đối đầu với Jehovah Đức Chúa Trời và nghịch với Đức Jesus là Đấng chịu xức dầu của Ngài” (Ps 2:2).  Do đó, Chúa dạy: “Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu (quyền-hành, danh-vọng, lợi-lộc) bất-cứ những ǵ thuộc về thế-gian (1 John 2:15-17).  Thánh-Kinh giảng thêm:  “Kết bạn với kẻ thù của Đức Chúa Trời tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời; kẻ thù đó là thế-gian” (Jas 4:4).  Ngay chính trong giới tín đồ của ḿnh, khi “Đức Jesus thấy họ sắp tạo áp-lực đưa Ngài lên làm vua, Ngài liền bỏ đi lên núi ở một ḿnh” (John 6:15), không chịu làm vua ở thế-gian.  Nói chung, ngày nào mà Đấng Cứu-Thế chưa tái-lâm (chưa tận-thế), th́ ngày đó “Cả thiên-hạ (toàn thể thế-giới loài người) c̣n bị Quỷ-vương hay Satan lừa dối, dỗ dành” (Rev 12:9), “làm mờ tối tâm trí (mù ḷng)” (2 Cor 4:4), c̣n “kết bạn với kẻ thù của Đức Chúa Trời” (Jas 4:4) tức là “các vua thế-gian” (Ps 2:2).  Tóm lại, tín đồ Đạo Chúa là người không thuộc về thế-gian; mà Diệm làm Tổng-Thống tức là làm một vua ở thế-gian, dưới quyền của Quỷ Satan, và chống lại Đức Chúa Trời.  Hơn nữa, Đạo Chúa cấm đoán mọi Đạo khác, theo các Điều Răn thứ 1 và thứ 2 của Đức Chúa Trời:  “Các ngươi không được thờ thần nào khác, ngoài Ta; không được khắc h́nh tượng-trưng cho bất-cứ cái ǵ trên cơi đời này; không được thờ phụng chúng” (Ex 20:3-5).  Thế mà Diệm c̣n tôn sùng giáo-lư Đức Khổng, dùng h́nh khóm trúc làm biểu-hiệu cho tinh-thần Nho Giáo của ḿnh, khắc vào ấn-tín của ḿnh và của cả Quốc-Gia.  Thế là Thiên-Chúa-Giáo cũng không dung.  “Quân thù trồng rặt loại nho lấy giống từ vườn Sô Đôm với đất từ đồng Gô Mo; trái đắng và chua, làm thành rượu độc nọc rắn”.  Tất-nhiên Đức Chúa Trời phải “ganh tị” (Zec 1:14), v́ Chúa là Chúa “phân b́” (De 32:16; PS 78:58), “động ḷng ghen” (Zec 1:14), nên Chúa phải trừng-trị, phải trả thù:  “Báo thù là việc của ta, Ta làm cho chúng ngă nhào, tai họa ào đến tức-thời” (Deut 32:32-35)...
        Ferguson ngẫm-nghĩ một lát rồi ḍ-dẫm hỏi tôi:
        – Chuyện đă qua rồi, phải không?
        – Cái đó c̣n tùy.  Nhưng có vài điều đáng nói:  Thứ nhất, Diệm phản Bảo Đại th́ Diệm vẫn c̣n mắc nợ Bảo Đại, v́ Bảo Đại dùng Diệm Diệm không giúp ích ǵ cho Bảo Đại; nhưng các tướng lật Diệm th́ Diệm vẫn c̣n mang ơn các tướng, v́ Diệm dùng các tướng th́ các tướng đă liều thân xông pha trận-tiền, đánh dẹp các giáo-phái, b́nh-định xứ sở, ổn định t́nh-h́nh cho chế độ Diệm vững an.  Thứ hai, nếu Diệm có đức, có tài, th́ đó là thuộc-tính của một người, không nhất-thiết có nghĩa là mọi người khác đều tầm-thường mọi mặt, và đâu phải bất-cứ đồ-đệ nào c̣n sót lại của Diệm cũng xứng-đáng lên làm lănh-tụ quốc-dân...


        Tưởng rằng chừng đó đă đủ, tôi hỏi qua chuyện mới:
        – Anh nghĩ thế nào về Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu?
        – Cũng xin nhường anh!
        Thế là Ferguson lại đẩy tôi đi trước nữa.  Tôi thấy cần phải rào đón phần ḿnh trước tiên:
        – Chắc anh đă biết là tôi đối-lập với Thiệu.  Nhưng tôi chỉ chống tính-cách quân-phiệt, tôi chỉ phản-đối việc quân-cách-hóa Chính-Quyền, nhất là với Cảnh-Lực; tôi đ̣i hỏi thực-thi Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa, là một quốc-sách tối-thượng mà Hoa-Ḱ tặng cho để làm sách-lược hậu-chiến, nhưng Thiệu xếp bỏ không dùng.  Trong việc chống Thiệu, tôi khác người ta.
        – Người ta chống Thiệu thế nào ?
        Tôi thấy là Ferguson đang “moi tin” tôi, nhưng tôi cũng thử ḍ đường:
        – Lực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộc th́ có đông-đảo quần-chúng, là giới Phật-tử chiếm trên chín mươi phần trăm dân-số, có sẵn ứng-viên lí-tưởng vào chức-vụ Tổng-Thống, là Dương Văn Minh.  Nếu là ứng-viên dân-sự th́ khó ḷng được ḷng mọi tướng, nhưng Minh là đại-tướng.  Minh ḥa-hoăn với cộng-sản, và Hà-Nội đă bắn tiếng chỉ nói chuyện với Minh.  Đa số đă chán chiến-tranh, lại ngán cộng-sản, nên đặt hi-vọng vào Minh.  Nhưng Lực-Lượng này không bạo-động, và chỉ chờ-đợi đến kỳ bầu-cử Tổng-Thống vào cuối năm nay mà thôi.
        – Anh cứ nói đi!
        – Đại-Việt Cách-Mạng Đảng là một chính-đảng có nhiều đảng-viên nhất, lại được tổ-chức chặt-chẽ.  Họ có nhiều đảng-viên giữ các chức-vụ trọng-iếu trong Chính-Quyền.  Họ có thực-lực chính-trị.  Lănh-tụ của Đảng là Hà Thúc Kư nặng kư hơn Thiệu trong cuộc chạy đua giành phiếu nay mai.  Tuy thế, có nhiều đảng-viên có thể bầu Minh.
        – Xin nói tiếp đi!
        – Việt-Nam Quốc Dân Đảng là một chính-đảng ḱ-cựu, có thời mạnh hơn Việt-Minh tức Cộng-Sản Việt-Nam.  Sau này phân-hóa thành nhiều hệ-phái, phải đứng chung với Đảng Dân-Chủ của Thiệu trong một Liên-Minh.  Hiện Vũ Hồng Khanh, một lănh-tụ chính-trị mà Hồ Chí Minh đă phải nài-nỉ mời đồng kí tên ngang hàng với ḿnh trong bản thỏa-hiệp thành-lập chính-phủ Quốc+Cộng liên-hiệp vào năm 1946, đang nỗ-lực thống-nhất lại Đảng này.  Mục-đích của họ là phục-hồi uy-tín và địa-vị của Đảng cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài.  Họ không hoàn-toàn đồng-minh với Thiệu, và nhiều đảng-viên cũng có thể chọn Minh.
        – C̣n các tổ-chức khác nữa ?
        – Phong-Trào Quốc-Gia Cấp-Tiến dựa vào các nhà khoa-bảng và giới học-thức trẻ.  Họ muốn cải-cách kinh-tế là huyết-mạch của quốc dân, v́ cho rằng nhà cầm quyền hầu như bất-chấp cán cân mậu-dịch và vấn-đề cung-cầu...  Các đoàn-thể khác nói chung th́ chỉ đưa ra một vài í-kiến mới, nhằm mục-đích tŕnh-diện một vài nhân-vật tranh-đấu cấp địa-phương, nhắm ghế Quốc-Hội hoặc Hội-Đồng Tỉnh, Thị.  Một số phần-tử nặng tinh-thần dân-tộc th́ cho là Thiệu quá lệ-thuộc Hoa-Ḱ.  C̣n trên b́nh-diện cá-nhân th́ phần đông chống Thiệu theo kiểu trưng-diện một món thời-trang, sợ không đối-lập th́ bị xem là lỗi-thời!


        Ferguson cùng cười theo tôi.  Lát sau, anh dè-dặt:
        – Nay Huế đă mất, nhưng những người liên-hệ với Huế th́ vẫn c̣n.  Anh thấy hệ-lụy của nó đối với t́nh-h́nh mới tại các Tỉnh trong Nam sẽ như thế nào?
        Người Bạn của tôi nhắc đến những việc mà tôi cố í hoặc bỏ qua hoặc dành nói sau.  Tôi phải nói luôn:
        – Đảng Nhân-Xă, tức Đảng Cần-Lao Nhân-Vị đổi mới, chỉ hoạt-động bên trong các giới tín-đồ Đạo Ky-Tô và cựu cơ-sở Đảng Cần-Lao.  Bên ngoài, họ có Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Ḥa-B́nh.  Ḥa-B́nh th́ chưa thấy có kế-hoạch khả-thi.  Tham-nhũng th́ là cụ-thể, nhưng chưa phải là iếu-tố quyết-định hàng đầu.  Theo họ, lật đổ Ngô Đ́nh Điệm mới là tội-phạm tối-trọng, bất-khả khoan-dung.  Họ đă bắt đầu bạo-động.  Mục đích của họ là thay thế Thiệu ngay, bằng một Tổng-Thống và Chính-Quyền rập khuôn Đệ-Nhất Cộng-Ḥa.
        – Anh nghĩ thế nào?
        Tôi đáp:
        – Diệm nếu c̣n sống th́ ông cũng đă măn các nhiệm-ḱ hiến-định từ lâu.  Người của thời này không thể giải-quyết việc của thời kia.  Không dưng mà các cộng-tác-viên ban đầu đă rời bỏ, rồi trí-thức chống đối, rồi nhiều thành-viên nội-các từ-chức, rồi dân-chúng sôi-sục bất-b́nh, rồi chính người nhà cũng chia tay.  Quân-đội bắt đầu đảo-chánh từ 1960, ném bom Dinh Tổng-Thống từ 1962.  

         Việc ǵ phải đến là cứ đến.  Háo-hức dẹp một tảng đá cản đường, không ai ngờ trước băi lầy tiếp theo.  Nhưng hẳn không ai muốn cho t́nh-h́nh xấu đi.  Lịch-sử đă sang trang.  Vấn đề bây giờ không phải là khóc ḿnh, hận người, mà là làm sao để cải-thiện t́nh-h́nh.  Có ai xứng đáng để lên thay Thiệu không, và, nếu thay Thiệu th́ thay cách nào?
        – Ư anh thế nào ?
        – Trước hết, nói về người thay.  Tôi thấy là không, hoặc chưa, có ai có đủ điều-kiện để lên thay Thiệu.  Riêng đối với , nếu có th́ tất Hoa-Ḱ đă bật đèn xanh cho lên rồi!
        Ferguson cố gắng giữ nguyên nét mặt vô-tư.  Anh tiếp-tục hỏi tôi:
        – C̣n về cách thay ?
        Tổng-Thống là người lănh-đạo toàn dân.  Xuất-xứ có thể là bất-cứ đâu, nhưng đối-tượng phục-vụ không phải chỉ là một chính-đảng, một giáo-hội, một xă-giới, hay một gia-đ́nh.  Về Thiệu, tôi đă suy nghĩ về hai trường-hợp có thể xảy ra: ông tự giải-quyết, hoặc bị giải-quyết.  Tôi nói ngắn gọn:
        – Thiệu đang gặp nhiều khó-khăn:  Hoa-Ḱ rút ra, cộng-sản tiến vào, đối-lập lấn lên.  Lần đầu tiên người dân Việt-Nam được tự do xúc-phạm một nguyên-thủ quốc-gia mà không sợ bị bắt nhốt, trả thù, như dưới thời Diệm.  Theo tôi, Thiệu không nên tham-quyền cố-vị.  V́ chống ḿnh nên người ta chỉ nhắm vào việc thay ḿnh.  Nếu ḿnh bắn tiếng từ-chức th́ tự-nhiên sẽ nổi lên tất cả các chuẩn-ứng-viên thay ḿnh; dân-chúng sẽ so-sánh lựa-chọn giữa họ với ḿnh; và người ta sẽ quay lại chống nhau, làm sáng tỏ ưu khuyết điểm của từng người; ḿnh dựa vào đó mà tu-chính và quyết-định ở lại hay ra đi.  Nếu Thiệu từ-chức, hoặc ông bị mất trí hay mệnh-vong, th́ cũng chỉ có Phó Tổng-Thống Trần Văn Hương lên thay, cho đến cuối năm 1975 mới hết nhiệm-ḱ.  Với Hương, có đạo-đức mà không có bản-lănh, t́nh-h́nh sẽ như thế nào?  C̣n nếu muốn loại cả chế độ Thiệu tức-thời th́ chỉ có cách là đảo-chính quân-sự, việc mà chắc đă có kẻ chủ-trương nhưng không thuyết-phục được ai nên không xảy ra.  Nhưng nếu xảy ra th́ Chính-Quyền cũng sẽ chỉ nằm trong tay các tướng Minh, Khiêm, Kỳ, v.v... hoặc người nào khác th́ cũng thế thôi.  Có khuôn mặt nào nổi bật hơn đâu?  Kinh-nghiệm Cách-Mạng 1-11-1963: thay đổi toàn diện th́ t́nh-h́nh sẽ như thế nào?  Tóm lại, người ta mới nghĩ đến việc loại Thiệu, nhưng chưa nghĩ đến t́nh-h́nh hậu-Thiệu; hoặc cũng đă có nghĩ đến, nhưng không thực-tế, chỉ chủ-quan, cầu-may.  Thực-tế là đă có Việt-Nam-Hóa, không c̣n báo-cô Hoa-Ḱ như trước được nữa, mà quốc dân th́ chưa đủ sức tự-túc tự-tồn.  Giặc đă đến bên lưng, không c̣n th́ giờ để làm lại từ đầu...


        Im lặng một lát, rồi Ferguson hỏi tôi mà tôi nghe như anh tự hỏi ḿnh:
        – Không c̣n cách nào nữa ư?
        Tôi nói chậm răi:
        – Đáng lẽ đă có nhiều cách rồi!
        Bạn tôi nhướng mắt lên, đợi chờ.
        – Đệ-Nhất cũng như Đệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Ḥa chỉ thấy cái phần chiến-thuật chứ không thấy cái phần chiến-lược của các kế-hoạch mà Hoa-Ḱ đưa ra.  Ngoài ra, họ chỉ chú-trọng cái phần ưu mà không quan-tâm đến cái phần khuyết, ở cuối mỗi kế-hoạch đều có nêu lên.  Hơn nữa, c̣n có hai nhược điểm về phần Hoa-Ḱ.  Cố-vấn chỉ là cấp thừa-hành, đâu phải ai cũng hiểu được thâm-í khi soạn-thảo kế-hoạch của cấp Trung-Ương; thế mà họ đă để cho Đồng-Minh Việt-Nam cứ xem cố-vấn như thước ngọc khuôn vàng.  Trong lúc đó, các cấp Trung-Ương và ngoại-giao sành-sỏi của th́ cứ phép-tắc lễ-nghi; đáng lẽ phải nói huỵch-toạc ra như giữa các bên phối-tác với nhau, th́ họ lại chỉ bóng-gió xa-xôi, mặc cho người nghe hiểu lầm.
        – Xin anh nói rơ hơn.
        – Diệm đă phá hỏng kế-hoạch của nên mới hỏng bét.  Bây giờ Thiệu cũng bỏ lỡ kế-hoạch của nên phải dở dang.
        – Anh muốn nói về “Cảnh-Sát-Hóa” và trước đó là “Liên-Bang Đông Dương”, “Liên-Pḥng Đông-Bắc Á-Châu”?
        – Vậy anh muốn tôi nói về vấn-đề ǵ khác nào?
        – Nếu c̣n vấn-đề ǵ khác, sao không nói ra?


        Tôi ngưng một lát, rồi đánh bạo nói lên í nghĩ của ḿnh:
        – Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa quả thật thiện-chiến, tinh-thần rất cao, nhưng dù có được Hoa-Ḱ tiếp-tục viện-trợ và iểm-trợ th́ cũng vẫn sẽ không bao giờ thắng được Cộng-Sản Việt-Nam!
        Ferguson không giấu nổi vẻ ngạc-nhiên.  Tôi giảng giải thêm:
        – Lính phải ngăn-chận kẻ thù đằng trước để che-chở dân đằng sau.  Đằng nầy: ở cấp Xă th́ Nghĩa-Quân thu ḿnh trong một vài cḥi gác; ở cấp Quận th́ Địa-Phương-Quân thủ thế trong khuôn-viên trụ-sở Chi-Khu; c̣n Chủ-Lực-Quân th́ sau các cuộc hành-quân là rút về trại binh.  Cộng-sản chiếm được phần lớn không-gian và thời-gian, nhất là ban đêm, cô-lập lính trong đồn và chế-ngự dân bên ngoài.  Lính đă không bảo-vệ được dân th́ thôi, làm sao mong dân phải làm khiên mộc bên ngoài bảo-vệ cho lính trong đồn?
        Người bạn đồng-minh của tôi ngẫm-nghĩ một lát rồi hỏi lại tôi:
        – Thế c̣n Cảnh-Lực, với Ngành Đặc-Biệt của anh, th́ sao?
        – Cảnh-Lực, với tổ-chức và điều-hành hiện nay, không giúp được ǵ đúng với mong đợi của mọi người.  Cảnh-Sát mới xuống đến Xă, các Xă “an-ninh” mà thôi, và chỉ là Cảnh-Sát Sắc-Phục, không làm điệp-báo, không lùng diệt, và cũng không chống-cự nổi nếu bị đối-phương tấn-công.  Đặc-Cảnh của tôi th́ chỉ ở cấp Quận, và Ban Tác-Vụ chỉ có mấy người, làm sao nắm hết các Xă, các Thôn trong khắp khu-vực trách-nhiệm của ḿnh, nhất là khi không có đủ phương-tiện để tổ-chức các đường dây...
        Ferguson hỏi vặn tôi:
        – Nghe anh có vẻ bi-quan.  Thế tại sao hôm trước anh lại nài ép tôi, và tôi đă nhiệt-thành giúp anh, bênh-vực Việt-Nam Cộng-Ḥa trước phái-đoàn các Dân-Biểu và Thượng-Nghị-Sĩ Hoa-Ḱ khi họ đến tận chỗ quan-sát t́nh-h́nh tại Vùng I này?
        – Anh muốn tôi cứ để mặc cho chính-thể này suy sụp sao?


        Chừng thấy câu chuyện hơi găng, Ferguson liền đổi đề-tài:
        – Tôi thấy anh có nhiều hiểu biết và nhận định giá-trị hơn người.  Ước chi anh là Tổng-Thống của nước này!
        Dù anh nói thật hay nói mỉa tôi, tôi cũng không cần.  Tôi đă bốc đồng:
        – Tôi đợi thăng cấp vào ngày mồng 1 tháng 6 này, xong tôi ứng-cử vào Quốc-Hội.  Tôi vào một Khối hoặc một Ủy-Ban.  Tôi ra một tờ báo.  Tôi lập một hội đoàn.  Và tôi ứng-cử Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Ḥa.  Anh nghĩ sao ?
        Ferguson trả lời:
        – Tại sao lại không?
        Tôi muốn nhân dịp ḍ xét thái độ của anh đối với ḿnh:
        – Nhưng điều quan-trọng là anh có ủng-hộ tôi hay không?
        Người Bạn Đồng-Minh đưa ngay tay ra bắt tay tôi:
        – Tại sao lại không?
        Chúng tôi ôm nhau mà cười.  Sau đó, trở lại với chủ-đích của ḿnh, tôi nói:
        – Tôi đă đưa cho Watkins, viên-chức phụ-tá của anh, một chiếc máy truyền-tin cầm tay, với tần-số và mật-hiệu liên-lạc với tôi 24/24 giờ.  Khi nào anh rời Đà-Nẵng th́ anh hoặc anh ấy gọi tôi.
        – Watkins đă nói cho tôi biết rồi.
        Đề-cập đến sự việc ấy, bỗng-nhiên tôi thấy nghẹn-ngào.  Tôi rán hỏi thêm một câu:
        – Tóm lại, Hoa-Ḱ có bỏ Đà-Nẵng không?  Và Hoa-Ḱ có bỏ Việt-Nam không?
        – Anh đă biết câu trả lời của tôi rồi!
        Thật là một câu trả lời “khôn-ngoan”.  Rốt cuộc, tôi vẫn chẳng biết Người Bạn Đồng-Minh Hoa-Ḱ Ferguson đă trả lời tôi như thế nào .
                                                                                    *
        Ngay đêm hôm ấy, Ṭa Tổng Lănh-Sự Hoa-Kỳ tại Vùng I bí-mật ra đi.  Sáng sau, 28-3-1975, từ trong trụ-sở của họ khói đen từ mấy thùng đốt hồ-sơ tài-liệu bốc lên ngút trời.  Tôi t́m và gọi cho đến hôm sau vẫn không vân ṃng Người Bạn Đồng-Minh.  Và ngày 29-3-1975 được xem là ngày thất-thủ của thủ-phủ Miền Trung.

                                                                                                                                       LÊ XUÂN NHUẬN

                                                                                                                                                      (trích "Biến-Loạn Miền Trung")