Em vỀ San Jose rỒi       

  

     Em về San Jose rồi   

Nơi em đi cả khung trời nhớ nhung   

     Gi từ chốn cũ ngập ngừng   

Bnh xe lăn chậm những vng chia xa    

 

     Em về thung lũng đầy hoa     

Tm qun trong tiếng chim ca rộn rng  

     Mưa xun những hạt v vn      

Hạt thương, hạt nhớ tun trn về đu   

 

     Em về chn giấu niềm đau    

C bao giờ...nước qua cầu từ đy  

     Thời gian gi cuốn, my bay    

Chỉ cn em với thng ngy trầm lun   

 

     Em về đy cuối ma xun    

Tiếc thương người cũng đến ngần ấy thi  

     Chiều vương my tm lưng đồi    

Chm trong nắng xế bng người tha hương  

                                                                     

     Em về một bng trong gương    

Gửi theo cả triệu đa hường trn mi   

     Em về San Jose rồi    

Gửi trong thơ cả mun lời dấu yu    

 

     Mnh em trong nắng xế chiều    

San Jose gi lạnh rất nhiều hn anh  

 

                            NgỌc Bch