ĐƯỢC TIN

    CON LẤY CHỒNG

 

 

Mấy năm vắng bặt thư thân-thuộc,

Nay được tin con đã lấy chồng.

Thể-xác bao lâu đà bạc-nhược

Bỗng như nhẹ bổng cánh chim hồng.

 

Sáng nay trời đẹp hơn hôm qua,

Gió thoảng mùi hương, rừng nở hoa;

Choáng ngợp niềm vui, mừng khấp-khởi,

Nghe trong lòng cũng trỗi hoan-ca.

                         *

Thuở ấy con tôi thích mộng-mơ,

Học xong là chỉ hoạ và thơ.

Tôi chiều, để nó rèn năng-khiếu

(Mai mốt thành-danh, thoả ước-mơ!)

 

Nó sống thiên nhiều về nội-tâm,

Biết vui yên-lặng, buồn âm-thầm,

Biết tìm đọc giữa hai hàng chữ,

Nghe giữa hai lời, hiểu tiếng câm.

 

Tôi hứa:  sau khi đậu Tú-Tài

Sẽ cho hoạ-cụ loại trang-đài,

Cho vào Mỹ-Thuật trau nghề hoạ,

Đem vốn hoa-tay điểm đẹp đời!

                        *

Nhưng, lũ ma-vương đã hiện ra!

Hết thơ! Hết hoạ! Hết cầm-ca!

Nó vào đại-học, trường không nhận:

Dòng-dõi quan quyền phải đuổi xa!

 

Tôi ở trong tù, tím ruột gan;

Vợ+con ngoài đó bầm gian-nan.

Bức tranh màu xám, màu đen tối,

Tay rợ, tay man đã quệt tràn!

 

Còn lại con tôi đang độ xuân;

Tôi mong cho nó sớm thành-thân.

Nhưng vì thấm-thía niềm gia-biến,

Nó cứ từ-nan,cứ khất dần...

 

Tôi hiểu con tôi hiếu-nghĩa tròn

(Thời này, hiếu hạnh mới vàng son!)

Ba buồn, đừng để Ba thêm khổ,

Ân-hận vì mình lụy vợ+con!

 

Tôi sợ, vì tôi, nó muộn phiền!

Bây giờ thì nó đã nên duyên.

Chúng dùng hoạ-cụ là tim óc

Điểm đẹp đời nhau, thoả ước nguyền!

 

                            THANH-THANH