Đng bỎ em mỘt mnh

    

Đừng bỏ em một mnh   
Khi trăng về lạnh lẽo             
Khi chung cha u minh       

Chậm ri tiếng cầu kinh 

 

Đừng bỏ em một mnh   
Khi mưa chiều ro rạt            

Lũ chim buồn xơ xc             
Tm nhau gục vo mnh 

 

Đừng bỏ em một mnh   
Trời đất đang lm kinh  

Rừng xa quằn quại gi   

Thu buốt vết hồ tinh      

 

Đừng bỏ em một mnh   
Đừng bắt em lm thinh  

Cho em go nức nở        
Ha đại dương mng mnh   

 

Đừng bỏ em một mnh   
Biển đm vời vợi qu            
Bước chn đời nghing ngả   
Vũ trụ vng thnh thnh

 

Đừng bỏ em một mnh   
Mi vệ thần khng linh 

Tiếng thời gian rền rĩ             
Đường nghĩa trang gập ghềnh

 

Đừng bỏ em một mnh           
Bắt em nghe tiếng ba           
Tiếng ba nện vo đinh 
Ha trong tiếng u minh  

 

Đừng bỏ em một mnh   
Bng thuyền ma lnh đnh    
Vng hoa tang ho a            
Yu qui vẫn v tnh     

 

Đừng bỏ em một mnh   
Cho cn trng rc rỉa             
Cỏ dại phủ mộ trinh               
Cho bo tố bấp bnh

 

Đừng bỏ em một mnh   

Mấy ngn năm sau nữa  
Ai mi tc cn xinh       
Đừng bỏ em một mnh   

      

Minh ĐỨc Hoi Trinh