MẠN-ĐÀM VỀ

VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

Hồi-kư của LÊ XUÂN NHUẬN  

Bài của DIÊN NGHỊ          

 

     Sau ngày quốc-hận 30-4-1975, nhất là sau khi người Việt tị-nạn cộng-sản định-cư hầu khắp hoàn-cầu, sách báo tiếng Việt đua chen với tiếng nước ngoài, thể-loại hồi-kư đă chiếm một tỷ-lệ lớn trong khối ấn-phẩm lưu-hành trên thị-trường cũng như lưu-trữ trong thư-viện năm châu.

Người Việt Hải-Ngoại viết hồi-kư là viết về thời-gian trước Tháng Tư Đen, nhiều nhất là về Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa. Điều đó là đúng thôi.

Trong số các tổ-chức quan-trọng của Chính-Quyền Quốc-Gia th́ sau Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa là Cảnh-Sát Quốc-Gia, một lực-lượng lớn mạnh về cả nhân-số, phương-tiện hành-sự, lẫn nhiệm-vụ và hoạt-động trực-tiếp đương-đầu với cộng-sản từ thành-thị đến hương-thôn, đặc-biệt là biết nhiều nhất về các bí-mật chính-trị nội-bộ (ai làm chính-biến cũng chiếm cho được Tổng-Nha và Nha Đô-Thành trước tiên), cũng như t́nh-h́nh tệ-đoan xă-hội qua các thời-kỳ. Thế nhưng, trong lúc đă có một số hồi-kư viết về những lĩnh-vực khác, những ngành nghề khác, và các cựu Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát Công-An th́ hiện ở quanh vùng Thủ-Đô Hoa-Thịnh-Đốn và nguyên Tư-Lệnh Nguyễn Khắc B́nh th́ hiện ở tại Miền Bắc California, cũng như các viên-chức khác th́ hiện có mặt trên khắp thế-giới, mà lại không ai viết hồi-kư cả (chỉ trừ một ḿnh ông Lê Xuân Nhuận với cuốn "Về Vùng Chiến-Tuyến" do nhà Văn-Nghệ xuất-bản năm 1996).

Nhân dịp điểm lại một số tác-phẩm đáng được chú ư trong mấy thập-niên cuối-cùng của thế-kỷ 20, hôm nay chúng tôi đề-cập đến cuốn "Về Vùng Chiến-Tuyến" nói trên, là một cuốn sách có nội-dung lạ, về cả ư-hướng lẫn văn-từ (về lối dùng chữ của anh, chúng tôi sẽ nói trong một bài riêng).

*

Chiều dài của các sự việc ghi trong "Về Vùng Chiến-Tuyến" bao gồm từ thời sơ-khai của chính-quyền Quốc-Gia, sau khi người Pháp trở lại Đông-Dương vào năm 1947, đến khi Quân-Lực Việt Nam Cộng-Ḥa rời khỏi Quân-Khu I rút vào Quân-Khu II và Thủ-Đô Sài-G̣n vào cuối tháng 3 năm 1975; tức là xuyên qua 3 chế-độ chính: Quốc-Gia Việt-Nam, Đệ-Nhất và Đệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Ḥa, trong đó tác-giả Lê Xuân Nhuận lần-lượt giữ nhiều trách-vụ khác nhau, dân-sự có, quân-sự có, từ áp-pháp h́nh-sự qua chiến-tranh chính-trị, rồi qua an-ninh phản-gián, từ cấp Tỉnh lên cấp Vùng, nhưng đều có tầm quan-trọng quốc-gia. Và tác-giả đă kể lại một số sự việc điển-h́nh mà chính anh đă đóng một vai tṛ quan-trọng trong đó, tuy là kinh-nghiệm bản-thân nhưng là vang-bóng lịch-sử nước nhà, liên-quan đến nhiều nhân-vật, kể cả Tổng-Thống, và nhiều tổ-chức, kể cả Quân-Lực và Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa.

Hồi-kư "Về Vùng Chiến-Tuyến" tuy có ca-tụng những người và việc tuyệt-hảo sáng chói ngoài đời và bàng-bạc trong suốt gần 350 trang, nhưng cũng làm nổi bật lên một số người và việc cực-ác, nói chung là vạch mặt chỉ tên những nhân-vật và hành-động phá nước, hại dân, suốt dưới cả ba chế-độ ấy. Giá-trị của nó không phải ở chỗ đợi đến bây giờ, nh́n lui dĩ-văng và gom góp lại tài-liệu rải-rác xung quanh để tạo dựng nên quan-điểm của ḿnh, mà là ở chỗ chính anh đă cất tiếng lên, đă bắt tay vào, thực-hiện cảm nghĩ và thái-độ bộc-trực của ḿnh, ngay tại chỗ và ngay trong lúc t́nh-thế đ̣i-hỏi, đến đỗi hy-sinh cuộc sống ấm-êm, chịu bị trù dập, cất chức, giam cầm, lưu đày, thiệt-tḥi về cả vật-chất lẫn tinh-thần.    

*

Về phần đóng góp của Lê Xuân Nhuận vào đại-cuộc chung, chúng tôi xin trích vài đoạn nói về một số việc làm điển-h́nh của anh:  

 

*Đầu thời Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Ḥa:

"Thỏa-ước Geneva 20-7-1954 ra đời...

Phản-ứng của Quân-Đội Quốc-Gia, thân Pháp, đă gây một cuộc khủng-hoảng chính-trị trầm-trọng trên toàn-quốc, xuất-phát từ Sài-G̣n và Huế. Nhưng Huế mới là trung-tâm thực-nghiệm, với hành-động quyết-liệt và cụ-thể chống-đối Thủ-Tướng Ngô Đ́nh Diệm. Đại-tá Trương Văn Xương, Tư-Lệnh Đệ-Nhị Quân-Khu, thuộc cánh trung-tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng Tham-Mưu-Trưởng Quân-Đội Quốc-Gia, mở một chiến-dịch đưa đại-quân từ Huế vào tiếp-thu các Tỉnh phía trong, mà Việt-Minh v́ phải tập-kết ra Bắc nên giao lại cho ta. Theo chương-tŕnh chính-thức th́ Diệm sẽ từ Saigon ra chủ-tọa lễ thiết-lập Chính-Quyền Quốc-Gia tại vùng đất mới này. Theo kế-hoạch riêng của cặp Hinh+Xương th́ Diệm, trên đường đi từ Huế vào Quảng-Ngăi, sẽ bị lính và dân dàn chào bằng tiếng hô đả-đảo cùng với trứng thối và cà chua. Các bức tường vẽ khẩu-hiệu đă được xây lên; và biểu-ngữ, bích-chương cùng truyền-đơn (nội-dung: "10 vé phi-cơ cho gia-đ́nh họ Ngô, hay là 100 ngàn mạng sống của binh-sĩ Quốc-Gia?" đă được chuẩn-bị sẵn dọc đường rồi. Một số đơn-vị ly-khai đă lập chiến-khu Ba Ḷng, và súng đă nổ giữa những người cùng chống-Cộng với nhau.

Thành Huế ngẫu-nhiên được chia thành hai trận-tuyến. Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu th́ đóng trong Đại-Nội, phía Bắc sông Hương; nhà ông Ngô Đ́nh Cẩn, trung-tâm quy-tụ của gia-đ́nh họ Ngô, th́ nằm trên Xóm Phú-Cam, phía Nam sông Hương. Bộ-phận "Tiếng Nói Quân-Đội" của tôi lại đặt trụ-sở tại Đài Phát-Thanh Huế, trên bờ phía Nam. Để biểu-dương lực-lượng, Quân-Khu đưa đến hai chiếc xe tăng, án-ngữ ở hai bên sân, trước Đài. Các chương-tŕnh vô-tuyến dân-chính chỉ có nội-dung lập-lờ, thông-tin hàng hai...  

Nhóm Ky-Tô-Giáo hạt-nhân của Đảng Cần-Lao sau này, qua nhạc-sĩ Ngọc-Linh, móc nối tôi, lúc ấy là Trưởng Đài "Tiếng Nói Quân-Đội (Miền Trung)", kiêm biên-tập-viên báo "Tiếng Kèn", kiêm phóng-viên chiến-tranh, kiêm Trưởng Toán tuyên-truyền lưu-động của Quân-Khu. Tôi không theo đảng nào hết, nhưng đă quyết-định ủng-hộ Diệm để được nhận sự giúp-đỡ của Hoa Kỳ. Tôi thảo truyền-đơn, tài-liệu, bí-mật tuyên-truyền cho "chí-sĩ họ Ngô".

Bộ Tham-Mưu của Xương biết được nên không tin-tưởng ở tôi. Họ lập hẳn một đài phát-thanh riêng, trong Thành-Nội, để tự họ phổ-biến lập-trường chống Diệm và hô-hào dân-chúng nổi lên.

Không c̣n bị cấp trên ràng-buộc, tôi chính-thức dùng "Tiếng Nói Quân-Đội" để hậu-thuẫn cho Diệm và Hoa Kỳ.

Chương-tŕnh phát-thanh của tôi có ảnh-hưởng rất lớn trong quần-chúng, v́ làn sóng của Đài Huế hồi đó phát đi rất mạnh và xa, Nam-Phần Bắc-Phần cũng đều nghe được, trong lúc "đài bí-mật" th́ nhỏ và yếu, chỉ luẩn-quẩn vùng gần, lại khi-có khi-không. Tôi đă lèo lái để người dân xứ Huế, gốc-gác của họ Ngô, nơi mà toàn-quốc nh́n về, trông thấy hai chiếc xe tăng trấn đóng trước Đài mà tin-tưởng là "phe chủ-động" trong quân-lực đă đứng hẳn về phía Diệm, nên biệt-phái chiến-xa cho tôi để bảo-vệ Tiếng Nói của ḿnh, chống lại "phe yếu thế" Hinh+Xương.

Từ đó, các phần-tử thân-Diệm mới ra mặt hoạt-động công-khai..." (trang 126-129)  

 

*Cuối thời Đệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Ḥa:

"Ngay trong phiên họp (tháng 9-1973) mà lần đầu tiên có tôi là tân Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh Vùng, thiếu-tướng Hoàng Văn Lạc, Phó Tư-Lệnh Quân-Khu I, nhấn mạnh đến t́nh-h́nh an-ninh chung, nhất là ngay giữa và xung quanh Thành Đà-Nẵng, nơi Quân-Đoàn I và Quân-Khu I đặt tổng-hành-dinh, nơi bây giờ là thủ-phủ của Miền Trung. Các vấn-đề điển-h́nh được nêu ra: Kho Xăng lớn nhất của Quân-Khu I ở Liên-Chiểu, sát bên chân đèo Hải-Vân, đă bị Việt-Cộng tấn-công mấy lần; các bồn xăng dự-trữ quan-trọng khác ở giữa nội-thành cũng bị đặc-công VC cắt rào thép gai dở chừng; xe lửa từ Huế vào khỏi hầm Đèo Hải-Vân là bị VC giựt ḿn đều đều; đặc-biệt là ở phía Nam núi Ngũ-Hành-Sơn, trực-thăng của trung-tướng Ngô Quang Trưởng, Tư-Lệnh Quân-Đoàn I và Quân-Khu I, thường bị VC bắn sẻ, nên ổng phải tránh vùng đó bằng cách bay ṿng ra xa...

Tôi không cần thắc-mắc tại sao các cơ-quan và đơn-vị Quân-Lực và Cảnh-Lực sở-tại đă không thanh-toán được các ung-nhọt kinh-niên này. Tôi liền tự-nguyện đảm-trách việc phục-hồi và bảo-đảm an-ninh lâu dài cho các nơi kể trên..." (trang 54)

Kết-quả là:

"Tổng-kết thành-tích công-tác chung (tính từ cuối tháng 9-1973 đến gần cuối tháng 3-1975, một năm rưỡi) định để chào mừng Ngày Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa 01-06-1975:

A/ Về Cộng-Sản Việt-Nam:

1- Đă hạ-sát 20+ VC, bắt sống 63+ VC, chiêu-hồi 135+ VC.

2- Đă phá vỡ 10+ tổ-chức VC khủng-bố, phá-hoại, trinh-sát, dân+địch-vận, vơ-trang tuyên-truyền, v.v...

3- Đă khui phá 5+ hầm bí-mật VC, tịch-thu 20+ hỏa-tiễn 122 ly, 11+ AK-47, 6+CKC, 10+ súng lục nhiều loại, 32+ lựu-đạn, 3+ tấn gạo, v.v...

4- Đă bắt giữ 6+ tổ-chức tiếp-tế, 2+ đường dây kinh-tài VC, tịch-thu 2+ tấn gạo, 1,000+ Mỹ-kim...

5- Đă phá vỡ ổ đặc-công VC vùng Nam núi Ngũ-Hành-Sơn, vốn chuyên bắn sẻ lên phi-cơ trực-thăng của trung-tướng Ngô Quang Trưởng. Kể từ cuối năm 1973, đă tái-lập và duy-tŕ an-toàn 100% cho đường bay của Tư-Lệnh Quân-Đoàn I/Quân-Khu I khắp vùng nói trên.

6- Đă thanh-toán xong các phần-tử đặc-công VC nội-thành. Kể từ cuối năm 1973, chúng không c̣n cắt rào thép gai vào phá-hoại các bồn xăng dự-trữ của ta.

7- Đă chận đứng vĩnh-viễn mọi nỗ-lực của đặc-công VC vùng Nam đèo Hải-Vân. Kể từ cuối năm 1973, chúng không c̣n tấn-công Kho Xăng lớn nhất của Quân-Khu I ở Liên-Chiểu, sát đèo Hải-Vân.

8- Đă chấm dứt tức-th́ mọi toan-tính của đặc-công VC vùng Bắc Tỉnh Quảng-Nam vốn giựt ḿn đều đều các chuyến xe lửa, giết hại hành-khách thường-dân hằng ngày từ Huế vào. Kể từ cuối năm 1973, đă tái-lập và duy-tŕ an-ninh 24/24 giờ trên tuyến thiết-lộ này.

9- Đă triệt-tiêu mọi hoạt-động khủng-bố và phá-hoại của biệt-động VC nội-thành, vốn thường-xuyên quấy rối phố-phường đông dân. Chỉ trừ một vụ VC xúi-giục trẻ con ném chất nổ gây thương-tích cho Cảnh-Sát Lưu-Thông tại Đà-Nẵng, c̣n th́ kể từ cuối năm 1973, đă tái-lập và duy-tŕ an-ninh hoàn-toàn tại khắp các Thành và các Thị trong toàn Quân-Khu I..." (trang 333-334).

B/ Về Cộng-Sản Đông-Âu:

"I- Đă tuyển-dụng:

2 sĩ-quan Ba-Lan, và

2 sĩ-quan Hung-Gia-Lợi...

Các điệp-viên này đă được tôi chuyển-giao cho Người Bạn Đồng-Minh; và, sau khi hồi-hương, họ đă hoạt-động nội-tuyến cho Thế-Giới Tự-Do ngay trong hàng-ngũ Đảng, Nhà Nước và Bộ-Đội của họ, trong tổ-chức quân-sự cộng-sản quốc-tế Minh-Ước Vác-Xô-Vi, và tại thủ-đô các nước liên-quan, kể từ cuối năm 1973...

2- Đang móc nối... v.v..." (trang 334) v.v...

C/ Về Nội-Chính:

1- Đă đối-thoại trực-tiếp với thạc-sĩ Vũ Văn Mẫu, Chủ-Tịch, và giáo-sư Vơ Đ́nh Cường, dân-biểu Phan Xuân Huy, v.v... thuộc Ban Lănh-Đạo trung-ương của "Lực-Lượng Ḥa-Giải Ḥa-Hợp Dân-Tộc", được họ hứa chắc là sẽ không gây xáo-trộn an-ninh trật-tự chung tại Miền Trung.

2- Đă cài cấy người vào nội-bộ giới "Phật-Giáo tranh-đấu" nên ngăn-ngừa và đối-phó kịp thời mọi mưu-toan bạo-động, phát-hiện cộng-sản nằm vùng trong đó, tại toàn Khu I.

3- Đă họp báo tŕnh-diện trước công-chúng các phần-tử VC đă xâm-nhập vào Ban Đại-Diện Tổng-Hội Sinh-Viên Huế và Ban Lănh-Đạo "Phong-Trào Chống Tham-Nhũng" tại xóm đạo Phú Cam.

7- Đă xâm-nhập được vào (và cầm nắm vững) tất cả các chính-hội, giáo-hội, nghiệp-hội, hữu-hội, học-hội, văn-hội, thiện-hội... khắp Miền Trung... V.v...

9- Đă phát-hiện ác-ư vu-cáo một số thành-viên Hội-Đồng Tỉnh Thừa-Thiên và Thành-Phố Huế là cán-bộ VC nằm vùng, để hăm-hại những kẻ có chính-kiến bất-đồng"... (trang 335)

*

Thế nhưng, không phải Lê Xuân Nhuận chỉ biết đem hết tâm-huyết của ḿnh ra mà phục-vụ Chính-Nghĩa, gặt hái những thành-quả công-tác rỡ-ràng, mà đă là xong. Từ ngày bắt đầu có lĩnh-thổ riêng cho phe Quốc-Gia, đến khi chiến-tranh Quốc-Cộng gần tàn, anh đă liên-miên bất-măn với mọi chế-độ, nên đă hứng chịu nhiều điều chua-cay đắng-xót trong đời.

Lư-do là v́ anh không cúi đầu cam tâm trước những lỗi-lầm, và cả tội-phạm, của nhiều nhân-vật cầm quyền các cấp xung quanh.

Chúng tôi lại xin trích tiếp vài đoạn nói về một số t́nh-h́nh và phản-ứng của anh:  

 

*Dưới thời Quốc-Gia Việt-Nam:

"Riêng ở bên này làn ranh, tôi thấy Cựu-Hoàng Bảo-Đại th́ quá yếu mềm mà đế-quốc Pháp th́ quá luyến-tiếc giấc mơ đô-hộ Việt-Nam, nên đă viết một cuốn truyện dă-sử nhan-đề "Trai Thời Loạn" để gửi-gắm ư nghĩ của ḿnh, và kết-quả là tôi đă bị cơ-quan An-Ninh Quốc-Gia bắt giam; sau nhờ có học-giả Cao Văn Chiểu, giám-đốc Thông-Tin Lê Tảo, kư-giả Phạm Bá Nguyên, cùng nhiều nhân-sĩ khác can-thiệp với Thủ-Hiến Phan Văn Giáo tôi mới được thả ra..." (trang 125)  

 

*Dưới thời Đệ-Nhất Cộng-Ḥa:

"Dù muốn nhắm mắt, ngậm miệng cho qua ngày, th́ cũng vẫn không yên thân. Bộ-hạ của tập-đoàn chuyên-quyền đă đến móc nối "ông Đồn Lợi" cũng như các bạn kia, và tôi. Thuận theo th́ danh lợi hanh-thông; trái lại, th́..." (trang 94)

"Thế rồi biến-cố "Ngày lễ Hai Bà Trưng năm 1960" xảy ra.

Tôi thuyết-tŕnh về tinh-thần ái-quốc của Trưng Nữ-Vương, theo tài-liệu học-tập của Trung-Ương, trong phong-trào "học-tập chính-trị và công-dân giáo-dục" do ông Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu chủ-trương.

Khi đến câu "quân của Hai Bà là quân ô-hợp nên bị thất-trận" tôi đă cố ư bỏ qua ngữ-đoạn "là quân ô-hợp"; hội-đường thắc-mắc, nhiều người đ̣i tôi đọc trọn và giải-thích tính-từ "ô-hợp". Tôi giải-thích xong chữ ấy, thanh-minh rằng tôi không muốn trong lúc tưởng nhớ công-đức của tổ-tiên anh-hùng mà lại chê-bai phẩm-chất chiến-đấu của tiền-nhân.

Tôi nói: Có lẽ soạn-giả sơ ư. Theo tôi th́ chỉ cần nói: quân Hán đông hơn, mạnh hơn, nên quân Hai Bà thất-trận, là đủ. Ở trường đại-học mới có vấn-đề nghiên-cứu sử-liệu đầy-đủ và khách-quan; c̣n đây chỉ là bài học công-dân giáo-dục phổ-thông nhắm vào đa-số b́nh-dân, cốt để khích-động đồng-bào noi gương yêu nước của Hai Bà, chỉ cần đề-cập những ǵ có lợi cho mục-đích trước mắt mà thôi... Nhưng có ư-kiến cho rằng tôi đă dám chê ông Cố-Vấn Nhu, và muốn để cho mọi người thấy rằng Chính-Phủ của Ngô Tổng-Thống khinh-thường dân-chúng, chủ-trương ngu-dân?

Hiển-nhiên số đông đă vô-h́nh-trung tạo ra cơ-hội cho tôi lợi-dụng mà nói lớn lên những điều cần nói công-khai:

Tài-liệu mà chúng ta học-tập ở đây th́ nói rằng Hiến-Pháp của Việt-Nam Cộng-Ḥa là tiến-bộ hơn Hiến-Pháp của Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ. Cũng thế, học-tập về chế-độ hiện-tại th́ chỉ toàn là đề-cao những tốt-lành-ngay-chính, chứ có ai đi phanh-phui những xấu-dữ-gian-tà đâu!

Thế là mọi người bỏ mất trọng-tâm. Hội-đường chia làm hai phe: Đa-số đồng-ư với tôi, dẫn-chứng từ những sai-lầm bất-công đến những gian-tham tàn-ác của nhóm đặc-lợi đặc-quyền. Tôi nói về Đảng Cần-Lao và các phần-tử Ky-Tô-Giáo ác-ôn, nhất là "mật-vụ Công-Tác Đặc-Biệt Miền Trung". Thiểu-số đắc-thời th́ chối-căi, biện-minh. Không-khí quá găng, chủ-tọa phải cho giải-tán; nhưng dù ra khỏi pḥng họp mọi người vẫn c̣n phát-biểu rất hăng.

Việc làm của tôi đă mở rộng đường cho những chống-đối công-khai và đồng-loạt của nhiều tập-thể lớn về sau. Riêng trường-hợp của tôi đă gây nên mối bất-đồng quan-điểm giữa hai ông Cố-Vấn họ Ngô. Ông Cẩn th́ muốn dùng biện-pháp mạnh đối với tôi, nhưng ông Nhu th́ không. Do đó, họ giao tôi cho Bộ Nội-Vụ áp-dụng kỷ-luật hành-chính.

Sau ba tháng bị cất-chức, giam cầm, tôi bị ghép vào thành-phần "phản-loạn" và bị đày lên Cao-Nguyên là "vùng nước độc và nguy-hiểm", bị đ́nh thăng+thưởng, bị cấm giữ chức chỉ-huy, cấm đi nước ngoài, cấm về miền xuôi, cùng bị "bí-mật theo-dơi về hành-vi chính-trị"..." (trang 188-190)  

 

*Dưới thời Đệ-Nhị Cộng-Ḥa:

"Chính-sách quân-cách-hóa:

Năm 1971, Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia của Việt-Nam Cộng-Ḥa lại được cải-tổ; lần này rơ-ràng là để chuẩn-bị cho t́nh-h́nh hậu-chiến Việt-Nam.

Thêm nhiều sĩ-quan Quân-Lực được biệt-phái qua nắm giữ các chức-vụ chỉ-huy quan-trọng trong Ngành Áp-Pháp. Trừ một thiểu-số có khả-năng, c̣n th́ đa-số đă không thạo việc mà không chịu học lại c̣n lợi-dụng cương-vị mới (có quyền-hành trực-tiếp đối với dân-nhân) để làm lợi riêng cho bản-thân, do đó, làm hại chung cho hoạt-động của cơ-quan trọng-yếu này của Chính-Quyền. Tôi thấy trước hậu-quả bất-lợi cho chế-độ nói chung, nhất là qua chính-sách quân-cách-hóa guồng máy này, nên đă gửi lên Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, hồi đó là đại-tá Nguyễn Mâu, một bức thư điều-trần quan-điểm của ḿnh.

Trung-Ương phải phái đại-tá Đặng Văn Minh, Phó Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, đến Vùng II triệu-tập một cuộc họp nội-bộ các cấp chỉ-huy để xoa dịu t́nh-h́nh.

Tôi bị giáng-chức; trung-tá quân-nhân X được cử đến giữ chức-vụ Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh thay tôi tại Vùng này..." (trang 18-19)

*

Để dẫn-chứng cho nhận-định của ḿnh, Lê Xuân Nhuận đă kể lại rất nhiều sự-việc xấu-xa thời đó, tưởng như chỉ có vào thời hỗn-mang. Chúng tôi xin trích vài vụ tượng-trưng:  

 

1- Dưới thời Đệ-Nhất Cộng-Ḥa:

a/ "Chính-viện không truy-tố bị-can ra trước pháp-viện, mà lại sử-dụng luật rừng để bạo-hành đối với can-nhân... Vào một buổi sáng nọ, như để chứng-minh cụ-thể cho những dư-luận lan tràn lâu nay, đồng-bào đă đến tận nơi để thấy tận mắt thi-thể của một nạn-nhân: ông Vơ Côn, cựu Phó Giám-Đốc Cảnh-Sát Công-An Trung-Việt, bị giết chết vứt bỏ xác ở chân núi Ngự-B́nh." (trang 184);

b/ "Nhà thầu Nguyễn Văn Yến thầu được cơ-sở kinh-doanh đồ-sộ của Pháp-kiều Morin chính giữa trung-tâm thủ-phủ của Miền Trung. Sự thành-công của Yến là một gai nhọn trước mắt những kẻ muốn chiếm độc-quyền khai-thác hoặc chi-phối mọi nguồn lợi kinh-tài. Thế là Yến bị bắt. Vợ Yến bị bệnh hiểm-nghèo, đă được y-sư căn-dặn kỹ-càng: muốn sống th́ đừng gần-gũi đàn-ông. Thương chồng... chị được đưa đến ra mắt ông Cố-Vấn để cầu xin Cậu thi-ân. Nhờ ân của "cậu", chị chết. Liền sau đó, chính Yến cũng bị giết chết trong tối-tăm." (trang 185);

c/ "Cẩn th́ thể-hiện hỏa-ngục ở Mang Cá, ở Chín Hầm... Chúng bắt bừa-băi, nhốt kín nhiều nơi, lâu lâu mới chở một số đến Ty Cảnh-Sát cho gặp thân-nhân vào lúc nửa đêm, tại hội-đường ở trên lầu. Tại đó, chúng cũng khảo-đả nạn-nhân. Lần đó, chúng đánh thầu-khoán Nguyễn Đắc Phương vỡ đầu, rồi ném xác xuống dưới sân, tri-hô là Phương nhảy lầu tự-tử. Th́ ra hội-đường, là nơi mà tôi, Trưởng-Pḥng Huấn-Luyện của Ty sở-quan, truyền-bá lư-thuyết lư-tưởng về nghiệp-vụ, nơi tôi phổ-biến đạo-đức chính-trị của Ngô Tổng-Thống, đă bị dùng làm địa-điểm chà-đạp nhân-vị của con người." (trang 187); v.v...

 

2- Dưới thời Đệ-Nhị Cộng-Ḥa:

a/ Một viên Trưởng Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia tại một Tỉnh nọ, đă kư công-văn báo-cáo lên Trung-Ương rằng chính... cha ḿnh là cán-bộ Việt-Cộng đă lén-lút về móc nối với ḿnh! Khi bị Lê Xuân Nhuận, Giám-Đốc Đặc-Cảnh Vùng I, điều-tra, hỏi (anh nghĩ ǵ khi kư tên vào văn-bản này?), đương-nhân trả lời "họ đưa lên th́ tôi kư, chứ tôi có... đọc ǵ đâu!" (trang 265);

b/ Một viên Giám-Đốc Đặc-Cảnh cấp Vùng, (đă cấp cho nhiều thanh-niên đến tuổi quân-nhiệm những Giấy Giới-Thiệu để người mang giấy cũng được xem là cảnh-nhân, mà cảnh-nhân th́ được miễn quân-nhiệm). "Đương-nhân đă cấp giấy ấy cho cả quân-nhân tại-ngũ để họ trả vũ-khí lại mà trở về nhà!" (trang 104);

c/ Một hôm, các đơn-vị Quân-Lực đi hành-quân đă tịch-thu của Việt-Cộng nhiều chiến-lợi-phẩm, trong đó có một Nghị-Quyết của Đảng-Ủy Liên-Khu, đề-cập đến t́nh-h́nh các mặt của Việt-Nam Cộng-Ḥa, nhiệm-vụ của chúng, và kế-hoạch cho một cuộc tấn-công mới, nhằm chiếm giữ thành-phố của ta lâu dài hơn. Đoạn kết Nghị-Quyết của VC ghi rơ: sau khi chiếm được... chúng sẽ dựng lên một chính-quyền mới, gồm toàn các đồng-chí công-khai hợp-pháp của chúng, đó là sáu Nghị-Viên đương-kim của Hội-Đồng Tỉnh và Thành-Phố sở-tại. Tiểu-Khu-Trưởng kiêm Tỉnh-Trưởng đă báo-cáo lên Trung-Ương, để giải-nhiệm và có biện-pháp đối với các phần-tử VC nằm vùng kia. Lê Xuân Nhuận điều-tra, mới phát-hiện ra là Nghị-Quyết ấy có thật, ở những đoạn đầu, c̣n ở đoạn sau, ghi tên sáu Nghị-Viên kia là do tập-đoàn cựu Ky-Tô-Giáo Cần-Lao, cả trong chính-quyền lẫn trong giáo-hội, ngụy-tạo thêm vào, hầu nhân dịp ấy mà triệt-hạ các nhân-vật dân-cử vốn là đảng-viên Đảng Đại-Việt mà cũng là tín-đồ Phật-Giáo thuần-thành! (trang 295-299); v.v...

*

Nói về chính-trị nội-bộ, thường th́ người ta đứng trên lập-trường chống "gia-đ́nh-trị họ Ngô" để chỉ công-kích cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm và phe-nhóm, hoặc đứng về phía "chế-độ cũ" để chỉ chê-bai các tướng-lĩnh cầm đầu cuộc chính-biến 1-11-1963 và tập-đoàn cựu Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu. Đằng này Lê Xuân Nhuận đă đứng vào thế đối-lập trường-kỳ, chống cả hai phía, vượt mốc thời-gian.

Cứ theo nội-dung "Về Vùng Chiến-Tuyến" th́ anh có những căn-cứ, nhận-thức và kết-luận riêng của anh.

Thí-dụ, về cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, anh đă tỏ bày ư-kiến với Người Bạn Đồng-Minh (một cách gọi cố-vấn CIA bên cạnh Cảnh-Sát Đặc-Biệt của Việt-Nam Cộng-Ḥa):

"Tôi tin Hoa-Kỳ không muốn giết Diệm. Nhưng điều chắc-chắn là Hoa-Kỳ không muốn chế-độ Diệm tồn-tại lâu hơn.

Kỳ-thị tôn-giáo là một trong nhiều nguyên-nhân. Diệm đánh hỏng những giá-trị tinh-thần của Mỹ mà Hoa-Kỳ muốn Diệm là biểu-trưng. Căn-bản là các quyền tự-do ghi trong Tu-Chính-Án số 1 của Hiến-Pháp Hoa-Kỳ: ngôn-luận, tín-ngưỡng, v.v... mà Diệm khinh thường... Nhưng nguyên-nhân ấy chưa đủ thuyết-phục để khiến Quân-Lực phải ra tay...

Diệm phá vỡ kế-hoạch của Mỹ thành-lập Liên-Bang Đông-Dương và Liên-Pḥng Đông-Bắc Á-Châu.

Và Diệm hầu như suưt dâng Miền Nam Việt-Nam cho cộng-sản: ổng mưu thỏa-hiệp với Bắc-Việt, lúc ấy là một khối chính-trị và quân-sự to lớn, thống-nhất và ngoan-cường bội-phần hơn Miền Nam, có thừa thủ-đoạn và khả-năng tiêu-diệt thành-phần Quốc-Gia. Ổng muốn lạnh-nhạt với Mỹ, trong lúc đối-ngoại th́ mọi việc đều nhờ Mỹ đỡ đầu, đối-nội th́ nền kinh-tế c̣n phôi-thai, cả guồng máy chính-quyền, trị-an và quốc-pḥng, v.v... đều sống nhờ vào viện-trợ của Hoa-Kỳ..."   

C̣n về cái chết của Diệm th́:

"Về mặt đời: cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, dù muốn dù không, cũng đă trở thành một con hổ dữ. Hơi trái tai ổng, hơi gai mắt ổng, đố ai thoát khỏi nanh-vuốt của trận lôi-đ́nh. Huống ǵ chống đối ổng, lùng rượt ổng, bắt trói ổng... Tôi kính trọng Diệm, tôi không tán-đồng việc giết Diệm, tôi phản-đối cách giết Diệm; nhưng tôi thông-cảm t́nh-cảnh của những kẻ đă trót cỡi lên đầu hổ rồi. Giết hổ hay hổ giết ḿnh... (Hơn nữa, chính Diệm cũng đă biết trước là sẽ lâm-nguy. Ổng nói: "Tôi chết: hăy trả thù cho tôi!" Nếu chết tự-nhiên th́ sao lại phải trả thù? Ngoài ra, ổng c̣n làm sẵn đường hầm bí-mật để trốn từ Dinh Tổng-Thống ra ngoài).

Về mặt đạo:

Thứ nhất: Diệm chịu ảnh-hưởng Đạo Nho, muốn ḿnh "tiết trực, tâm hư". Nhưng Đạo Nho lấy "trung-quân" làm trọng; mà Diệm th́ không chịu làm một bề-tôi lương-đống, đă phản-bội Bảo-Đại để lên làm Nguyên-Thủ Quốc-Gia, tức là đă phạm tội bất-trung với vua. Thế là Nho-Giáo không dung.

Thứ hai: Diệm hất đổ Bảo-Đại v́ Bảo-Đại bất-tài. Điều đó đúng; tức Diệm thực-thi chủ-nghĩa thực-dụng, một thứ đạo-đức mới. Học-thuyết duy-ích, vị-lợi ấy chủ-trương nhân-danh số đông để làm điều có ích-lợi chung. Các tướng lật Diệm đă làm như thế; họ chỉ noi theo gương ổng mà thôi! Đó là quy-luật sinh-tồn! V́ Diệm đă nêu tiền-lệ: ḿnh truất ngôi người này được, th́ kẻ khác cũng lại hất cẳng ḿnh được, chứ sao! Thế là đạo-đức cũ cũng không dung.

Thứ ba: Diệm là tín-đồ Đạo Ky-Tô. Đạo ấy cấm-đoán mọi đạo khác, theo các Điều Răn thứ 1 và thứ 2 của Đức Chúa Trời: "Các ngươi không được thờ thần nào khác, ngoài Ta; không được khắc h́nh-tượng cho bất-cứ cái ǵ trên cơi đời này; không được thờ-phụng chúng" (Ex 20:3-5). Thế mà Diệm c̣n tôn-sùng giáo-lư của Đức Khổng, dùng h́nh khóm trúc làm biểu-hiệu cho tinh-thần Nho-Giáo của ḿnh vả của cả Quốc-Gia do ḿnh đứng đầu. Thế là Thiên-Chúa-Giáo cũng không dung..." (trang 306-310)

Lê Xuân Nhuận kết-luận: 

"Cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm đă tự giết ḿnh!" (trang 307)

Và anh nói thêm:

"Nhưng có vài điều đáng nói: Thứ nhất, Diệm phản Bảo-Đại th́ Diệm vẫn c̣n mắc nợ Bảo-Đại, v́ Bảo-Đại dùng Diệm mà Diệm không giúp ích ǵ cho Bảo-Đại; nhưng các tướng lật Diệm th́ Diệm vẫn c̣n mang ơn các tướng, v́ Diệm dùng các tướng th́ các tướng đă liều thân xông-pha trận-tiền, đánh dẹp các giáo-phái, b́nh-định xứ-sở, ổn-định t́nh-h́nh cho chế-độ Diệm vững an. Thứ hai, nếu Diệm có đức, có tài, th́ đó chỉ là thuộc-tính riêng của một người, chứ không nhất-thiết có nghĩa là hễ người nào khác phe th́ đều tầm-thường, và bất-cứ đồ-đệ nào của Diệm sót lại cũng đều xứng-đáng lên làm lĩnh-tụ quốc-dân..." (trang 310)

C̣n về Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu th́ anh phát-biểu:

"Chắc anh đă biết là tôi đối-lập với chính-sách của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng tôi chỉ chống chế-độ quân-phiệt, tôi chỉ phản-đối việc quân-cách-hóa Chính-Quyền, nhất là với Cảnh-Lực; tôi đ̣i-hỏi thực-thi Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa, là một quốc-sách tối-thượng mà Hoa-Kỳ tặng cho để làm sách-lược hậu-chiến, nhưng Thiệu xếp bỏ không dùng..." (trang 311)

Về t́nh-h́nh chung (vào cuối tháng 3-1975), anh nói:

"Thiệu đang gặp nhiều khó-khăn: Hoa-Kỳ rút ra, cộng-sản tiến vào, đối-lập lấn lên. Lần đầu tiên người dân Việt-Nam được tự-do xúc-phạm một nguyên-thủ quốc-gia mà không sợ bị bắt nhốt, trả thù... Nếu Thiệu từ-chức th́ chỉ có Phó Tổng-Thống Trần Văn Hương lên thay. Với Hương, t́nh-h́nh sẽ như thế nào? C̣n nếu muốn loại cả chế-độ Thiệu tức-thời th́ chỉ có cách đảo-chính quân-sự, việc mà các kẻ chủ-trương không thuyết-phục được nên không xảy ra. Nhưng nếu xảy ra th́ Chính-Quyền sẽ nằm trong tay các tướng Minh, Khiêm, Kỳ, v.v... hoặc người nào khác th́ cũng thế thôi. Kinh-nghiệm Cách-Mạng 1-11-1963: thay-đổi toàn-diện th́ t́nh-h́nh sẽ như thế nào? Tóm lại, người ta mới nghĩ đến việc loại Thiệu, nhưng chưa nghĩ đến t́nh-h́nh hậu-Thiệu; hoặc cũng đă có nghĩ đến, nhưng không thực-tế, chỉ chủ-quan, cầu-may. Thực-tế là đă có Việt-Nam-Hóa, không c̣n báo-cô Hoa-Kỳ như trước được nữa, mà quốc-dân th́ chưa đủ sức tự-túc, tự-tồn..." (trang 314)

Nói riêng về thiểu-số quân-nhân vô-kỷ-luật, anh viết:

"Tôi lấy quốc-lộ số 1 là con đường bộ huyết-mạch nối liền từ Thủ-Đô ra Miền Trung, đoạn từ Sa Huỳnh ra đèo Hải-Vân, trong đó có Đà-Nẵng, để làm bối-cảnh điển-h́nh. Trên con đường này không những chỉ có sự đi lại của mọi tầng-lớp dân-nhân, các loại ngoại-kiều, mà c̣n có sự hiện-diện thường-xuyên và tập-trung hoạt-động của mọi cơ-quan và đơn-vị thi-hành luật-pháp và duy-tŕ an-ninh trật-tự chung. Vào thời-điểm cuối 1973, trung-b́nh hai tháng là có một vụ quân-nhân dùng súng bắn bừa vào xe đ̣ chở đầy hành-khách đang chạy trên quốc-lộ số 1, gây thương-tích cho một vài thường-dân.

Nhưng đến mấy tháng đầu năm 1975, liền trước ngày thất-thủ Quân-Khu địa-đầu này, tổng-số thống-kê mỗi tháng đă lên đến cả chục vụ, gây cả tử-thương cho nhiều hành-khách, trong đó có một số là quân-nhân, và có cả một tu-sĩ của Đạo Ky-Tô." (trang 271-273)

Anh giải-thích thêm:

"Lính phải ngăn-chận kẻ thù đằng trước để che-chở dân đằng sau. Đằng này: ở cấp Xă th́ Nghĩa-Quân thu ḿnh trong một vài cḥi gác; ở cấp Quận th́ Địa-Phương-Quân thủ-thế trong khuôn-viên trụ-sở Chi-Khu; c̣n Chủ-Lực-Quân th́ sau các cuộc hành-quân là rút về trại binh. Cộng-sản chiếm được phần lớn không-gian và thời-gian, nhất là ban đêm, cô-lập lính trong đồn và chế-ngự dân bên ngoài. Lính đă không bảo-vệ được dân th́ thôi, làm sao bắt dân phải làm khiên mộc bên ngoài bảo-vệ cho lính trong đồn?" (trang 316)

Và anh kết-luận:

"Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa quả thật thiện-chiến, nhưng dù có được Hoa-Kỳ tiếp-tục viện-trợ và yểm-trợ th́ vẫn sẽ khó thắng được đối-phương!" (trang 315)

*

Đương-nhiên, bên ngoài Quân-Lực c̣n có Cảnh-Lực.

Lê Xuân Nhuận viết "Về Vùng Chiến-Tuyến" với tư-cách một cựu viên-chức cao-cấp Cảnh-Sát Quốc-Gia, nhưng anh lại không chú-trọng đề-cao ngành nghề của ḿnh như các tác-giả khác đối với lĩnh-vực hoạt-động quá-khứ của họ; ngược lại, anh đă nhấn mạnh đến một quan-niệm đặc-biệt của anh về tổ-chức và điều-hành Lực-Lượng CSQG, mà anh đă từng cố gắng phổ-biến ngay từ thời đó, và do chính bản-thân anh áp-dụng làm gương, và đă đem lại thành-quả tuyệt-vời, để dựa vào đó mà phê-phán thẳng thừng một số các cấp lĩnh-đạo cũng như chấp-hành mà đă có những chủ-trương và lề-thói hành-sự không những bất-lợi tức-thời mà c̣n di-hại về sau. Thay v́ chỉ kể lại các thành-tích công-tác lớn-lao, anh đă nhấn mạnh đến những khuyết-điểm tày đ́nh.

Cảnh-Lực nói chung th́, theo anh:

"Cảnh-Lực, với tổ-chức và điều-hành hiện nay, không giúp được ǵ đúng với mong đợi của mọi người. Cảnh-Sát mới xuống đến Xă, các "Xă an-ninh" mà thôi, và chỉ là Cảnh-Sát Sắc-Phục, không làm điệp-báo, không lùng+diệt địch, và cũng không chống-cự nổi nếu bị đối-phương tấn-công. Đặc-Cảnh chỉ ở cấp Quận, và Ban Tác-Vụ chỉ có mấy người, làm sao nắm hết các Xă, các Thôn trong khắp khu-vực trách-nhiệm của ḿnh, nhất là khi không có đủ phương-tiện để tổ-chức các đường dây... (trong lúc VC từ lâu đă mọc rể nảy mầm từ hạ-tầng nông-thôn)" (trang 316)

Tóm lại, như lời giới-thiệu đầu sách, "Về Vùng Chiến-Tuyến" là mặt trái của t́nh-h́nh, những "bí-mật lịch-sử", tự chúng giải-đáp vấn-nạn: "Tại sao Việt-Nam Cộng-Ḥa bại-vong?"

*

Trên đây là một số đoạn trích trong hồi-kư của Lê Xuân Nhuận. Tôn-trọng ư-kiến cá-nhân, ở đây chúng tôi không tán-đồng hay chống-đối ư-kiến của anh. Có điều, chúng tôi và một số bạn đă có chứng-kiến quang-cảnh một buổi picnic kỷ-niệm "Ngày Cảnh-Lực mồng 1 tháng 6” của Liên-Hội Cựu CSQG Bắc Cali, trong đó đă có sự hiện-diện của thiếu-tướng Nguyễn Khắc B́nh, cựu Tư-Lệnh CSQG, sau khi "Về Vùng Chiến-Tuyến" mới được phát-hành. Khi Lê Xuân Nhuận đến nơi th́ hầu như các cựu-đồng-nghiệp của anh đều có vẻ dè-dặt đối với anh, một trong số ít niên-trưởng của ngành; đến khi thấy thiếu-tướng B́nh và anh đă chuyện-tṛ vui-vẻ với nhau, họ mới trở lại b́nh-thường.

Đặc-biệt hôm đó không thấy có cựu viên-chức CSQG nào sờ đến chồng sách của anh mà Ban Tổ-Chức nhận từ nhà xuất-bản bày bán trên bàn. Phải chăng là họ đă thấy thấp-thoáng h́nh-bóng của bạn đồng nghề (hay của chính ḿnh?) trong đó, nên v́ "tự-ái nghề-nghiệp" mà phải giả-vờ như không quan-tâm (v́ họ đă đọc, hoặc đă nghe nói về nội-dung rồi)?

Trong lúc đó, mặc dù không được quảng-cáo rầm-rộ, nhất là không có những buổi "ra mắt sách" nào, "Về Vùng Chiến-Tuyến" của Lê Xuân Nhuận vẫn đă được quảng-đại độc-giả tiếp nhận, tiêu-thụ hết trong một thời-gian ngắn.

Hôm nay nhân-loại đă giă-từ thế-kỷ cũ, bước vào một thế-kỷ mới, một thiên-niên mới, chúng tôi thiển-nghĩ nếu có đọc lại hồi-kư của anh trong hoàn-cảnh mới, th́ chắc các độc-giả vốn khó tính sẽ có một thái-độ mới, vô-tư hơn, hầu rút ra được từ đó, cũng như từ nhiều tác-phẩm nghiên-cứu khách-quan khác, những kinh-nghiệm lịch-sử quư-báu, hầu phát-huy ưu-điểm và loại-trừ khuyết-điểm cho ḿnh và cho mọi người, trong một Lực-Lượng Cảnh-Sát mới, một Chính-Quyền Quốc-Gia mới, nói chung là trong sự-nghiệp Cứu Nước và Dựng Nước của Toàn Dân về lâu về dài trong Tương-Lai.

 

DIÊN NGHỊ          

 ("Việt-Báo San Jose", Xuân Canh-Th́n 2000)          

("Thời Báo", San Jose, số 2717, 2718, Thứ Sáu, Thứ Bảy 11, 12-02-2000)