DP NGƯỢC

                            

Bố ở trong t Bố nhớ con,

Đm mơ m b ngủ trong lng.

Ngoi kia con c đi ăn bnh

Như những ngy xưa c bố con?

 

Tiếng so no len qua kẽm gai!?

Hnh như trăn trở ở bn ngoi?

Bố thm một cht men ngy cũ

C b thơ bn chn rượu đầy...

 

Tội Bố nhiều gh! Đng tử hnh!?

Người ta buộc thế, Bố lm thinh.

Ngy mai xui gi con cng Bố

Ra tận ngoi kia hỏi tội mnh.

 

Tết ở trong t Bố nhớ con.

Ngoi kia xun c cht g khng?

C tia lửa lạ no khng, b?

Đốt hộ gim chim những chiếc lồng.

 

Bố nhớ con nhiều lắm, b ơi!

Con mang dp ngược, Bố la hoi.

Bn ny chn tri thnh chn phải:

Chn l cuộc đời cũng thế thi!!!

 

     TRƯƠNG MINH DŨNG