DẤU ẤN CHN T

 

               cảm đề hồi-k "Dấu Ấn Chn T"  

                của Bảo Thi (Khang Lang)  

 

 

Bạn ơi!  Biết kể lm sao xiết

Nỗi khổ, niềm đau, mức nhục-nhằn!

Hi hết l rừng khn chp hết!

Hận loi quỷ dữ tận thm-căn!  

 

Chng mnh đ chọn con đường sống

Xứng-đng lm trai thuở nhiễu-nhương:

Giặc cướp vo nh th phải chống;

Ty ti, tận lực cứu Qu Hương.  

 

Rủi khi vận nước đnh suy-sập:

Chiến-sĩ kiu-hng ha bại-binh,

Th chịu bọt-bo cho bo dập,

S chi đy-đọa với điu-linh!  

 

Thế nhưng quỷ dữ lng lang-si

Khng giết qun th bằng sng dao,

M giết bằng thn mn, bụng đi,

Tm lao, tr tổn, no-cn hao.  

 

i, rừng ni đ, đồi nương đ,

Nước mắt, mồ-hi, mu ngập trn,

Lịch-sử bốn ngn năm mới c

Một thời đen tối nhất trần-gian!  

 

Cho nn bạn viết, v ti viết,

Ghi lại phần no vết ố đen

Chứng-tch cn si trong cốt-huyết,

Những ngy quốc-sử bị bi hoen!  

 

Mai sau con chu vui an lạc

Đọc sử ng cha sẽ gật-g:

Tố-quốc, nay rừng vng ni bạc,

Xưa mang bao dấu ấn chn t!  

 

                           THANH-THANH