Chưa bao giờ buồn thế

 

Ln xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời ma đng Paris
Suốt đời lm chia ly

Tiễn em về xứ mẹ
Anh ni bằng chiếc hn
Khng c g lu hơn
Một trăm ngy xa cch

Ga Lyon đn vng
Tuyết rơi buồn mnh mang
Cầm tay em muốn khc
Ni chi cũng muộn mng

Hn nhau pht ny
Rồi chia tay tức khắc
Khc đi em!
Khc nữa đi em!
Để buồn qua tc rối
Những v sao rụng
Ướt vai mềm
Khc đi em!
Khc đi em!
Hỡi người yu xm học!
Để sương thấm bờ đm
Đường anh đi trn ngập
Lệ em buồn

i đm nay!
Chưa bao giờ buồn thế!
Trời ma đng Paris
Suốt đời lm chia ly

Tu em đi tuyết phủ
Toa em lạnh, gi đầy
Lm sao em khng rt?
Cho ấm mộng đm nay
V mơ ngon ln khắp
Nẻo đường đời
Trời em mơ c sao
Mnh anh đm ở lại
Trời ma đng Paris
Khng bao giờ c sao
Trời ma đng Paris
Chưa bao giờ buồn thế

 

CUNG TRẦM TƯỞNG