Chọn Lựa     

 

Không phải là điều dự cảm vu vơ       

Tôi biết tôi chỉ là cọng cỏ                   

Một cọng cỏ muốn làm cọng cỏ mượt

Vươn ḿnh khỏi xác xơ                      

 

Tôi biết tôi không là ảo tưởng             

Với những điều có thể có trong tay     

Nhưng vẫn thường t́nh bao ước muốn         

Trăm lẽ buộc ràng không chắp cánh bay       

 

Với những cuộc đầy – đă không đầy  

Đến đầu tiên mà vẫn muộn                 

Ngỡ đă có lại mất ngay             

Cọng cỏ tôi – không xa chiều gió cuốn         

 

Tôi từng lấp lánh cùng sương                       

Từng tan trước ban mai rực rỡ                      

Tôi biết tôi có thể tỏa hương                         

Một quầng hương bé nhỏ                              

 

Thuộc một phương nho nhỏ                         

Hoặc có nhiều phương để chọn lựa               

Nhưng suốt đời tôi không là cọng cỏ lan man         

Ngă nghiêng quanh tứ bề dang dở.                         

 

                                  LÊ MAI