CHIỀU

 

 

     Chiều nay trời đẹp v ngần,

Hai ta nghỉ việc nằm gần bn nhau.

 

     Nh ngang tưởng mấy tầng lầu,

L bay qua cửa: mun mu bướm hoa.

     Chim su cũng ngỡ sơn-ca,

Nghe đn chim ngi ni l họa-mi.

 

     Cảnh ngho nghĩ nữa m chi,

Trăm ngn hận tủi qun đi một chiều.

     Sống vui với tấm tnh yu,

Vợ+chồng ai hạnh-phc nhiều hơn ta?

 

     Ngy mai, cuộc sống phiền-h

Lại lm ta mệt, lm ta nhọc lng.

 

     Nhưng đời d mấy long-đong

Cũng cn những pht thong-dong thế ny.

     Hai ta lại gối kề tay,

Nằm im khng rượu m say i-tnh...

 

                                       THANH-THANH