Chiếc bng

 

Em l chiếc bng của ti,

Từ v lượng kiếp xa xi trở về !

Ti trầm lun tận bến m,

Theo nhau ngụp lặn thỏa thu cuối đời,

Sao cn nặng nghiệp vậy người ?

Tơ lng chưa dứt, tơ trời chưa bung !

Xe thm cho nt thần hồn,

Thần xc cn lại mỏi mn hư hao,

Hm nay cho đến ngn sau,

Hỏi ai cn biết cớ sao hở trời !

Thin duyn tiền định mun đời!

Kiếp sau gặp lại chớ cười hỏi nhau !

Kẻo khng lại vướng duyn sầu ,

Trăm năm khắc khoải nhịp cầu gy đi./

 

          Tam Giang L Đnh Sung