CHÂN LƯ

    

Thuở xưa ...

Ngày xưa ...

Bác học Bruno

Bước lên giàn hỏa thiêu

Hồn nhiên như dạo phố.

Quay mặt nói với lũ người cuồng nộ,

Quả đất vẫn tṛn, sau trước niềm tin

Dù thân này cát bụi tro than.

 

Lũ cuồng tín nhất định quả đất vuông

Ông thánh, ông thần phán dạy .

Kẻ nào nói khác đi quân càn quấy

Tội đồ giữa hỏa thiêu

 

Ngàn năm sau

Trí tuệ con người, hào quang ngời reo

Bay lên tận mặt trăng

Nh́n xuống

Quả đất chúng ta tṛn bong bóng

Màu xanh thực vật, mát dịu dung nhan.

 

Thế kỷ Hai Mươi đang đếm bước cuối cùng

có những kẻ c̣n tôn thờ cuồng tín

truy chụp anh em người dị đồng ư kiến

gieo rắc hận thù giữa tai họa đau thương

 

Những thằng ngu ba hoa chuyện văn chương

những bọn khùng điên, đ̣i làm lịch sử

kẻ thất học, mơ giấc mơ lănh tụ

quân thần nằm chết

lớp bùn đen

 

Chân lư Bruno chân lư người hiền

rừng rực hỏa thiêu

nghênh ngang sự thật

ngày nay

con người tung hô, xuyên tạc

trắng đổi đen, xanh đổi đỏ vàng...

nhục nhă thay, ôi kẻ loạn cuồng!

       

                             DIÊN NGHỊ