CẢM ƠN TẠO HÓA

 

Cảm ơn tạo hóa đă sinh tôi

Bản chất ngàn năm không mất nổi

Sinh ra tay trắng giữa cuộc đời

Tư sản tôi c̣n nguyên một khối

 

Tôi biết đường tôi đi hôm nay

Bản tay khối óc và gân máu

Tất cả đều không giống cỏ cây

Tất cả đều không giống một ai

 

Tôi chẳng sinh ra như giọt nước

Đúc khuôn dài ngắn đổ từng hột

Thành anh lính nhỏ mặc đồng phục

Vô thủy vô chung về đại dương

 

Tạo hóa sinh tôi rất riêng biệt

Cá tính vươn dài theo thức thao

Tôi xin từ chối mặc đồng phục

Để lớn khôn vừa với rộng cao

 

                              VI KHUÊ