KHÔNG! CÁM ƠN EM!

 

Không, cám ơn em! Anh yêu em!

T́nh Yêu chân-chính khiến kiêng khem.

Ta cần tiến tới nơi cùng-đích,

Nhục-lạc phù-du rán nhịn thèm.

 

Ta hăy bền ḷng, khuyến-khích nhau

Phục-hồi đạo-lư cho mai sau.

Hợp cùng pháp-luật và công-luận,

Ta có lương-tri: phép nhiệm-màu.

 

(Nếu có bao giờ núng chí kiên,

Xuôi ḍng theo thói vị-thành-niên,

Độc-thân làm mẹ... th́ thôi nhé!

Trần-lụy trầm-luân, vỡ mộng tiên!

 

Nhưng, những thai-nhi bố trẻ-con,

Di-truyền tŕnh-độ trí-tri non:

Lớn làm cha/mẹ, làm dân nước,

Hậu-quả về đâu cuộc sống c̣n?)

 

Ta sẽ trao nhau xác lẫn hồn

Đường-hoàng trong một tối tân-hôn.

T́nh Yêu phải được thăng-hoa chứ!

Giá-trị nhân-văn khá bảo-tồn!

 

                THANH-THANH