Muốn có CẢNH-SÁT-HÓA

(Sách dày 400 trang)

   Gửi 20 USD đến: Loc Le, 1707 Webster St, Alameda CA 94501-2135, USA

Thanh-Thanh@Thanh-Thanh.com

Tái-bản 2006

... Tác giả được coi là người "đă liên tục phản kháng từ thực dân Pháp, phong kiến Bảo Đại, đến độc tài Ngô Đ́nh Diệm và quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu".

... Cũng v́ vậy, ông đă bị tù, bị đày, bị trù, b́ d́m... Nhưng phải chờ đến khi bị tù cải tạo, ông mới được "giải tỏa ḷng ḿnh" v́ lời giải thích của cán bộ Việt Cộng: "Anh chống chúng v́ anh muốn cho chế độ của chúng tốt hơn, đẹp hơn, trong sạch hơn, hùng mạnh hơn, để giết chúng tôi, để diệt chúng tôi, chứ đâu phải để hưởng ứng 'Cách Mạng', về với Nhân Dân..."

Nhà báo LÂM VĂN SANG

(San Jose)

 

... Tôi đọc được trong quyển sách của anh một tấm ḷng của người công bộc của dân một ḷng lo cho nước nhà, một ḷng lo cho công vụ. Anh viết nhẹ nhàng nhưng người đọc thấm thía rằng trong guồng máy của chúng ta trước đây có nhiều người bất xứng nên nước nhà dễ bị mất...

... Tôi thấy sự can cường... của chính bản thân anh... tôi cho đó là thái độ đứng đắn phải có của người từng chỉ huy lâu năm, cảm thấy ḿnh có trách nhiệm...

Nhà văn NGUYỄN VĂN SÂM

(Texas)

 

... Nói chung cuốn hồi kư này của nhà văn, nhà thơ Thanh-Thanh Lê Xuân Nhuận được viết rất công phu, đáng đọc, nên đọc, và phải đọc. Nên đọc để ôn cố tri tân, biết thêm được những nguyên nhân khiến Miền Nam mau chóng bị bại vong...

Nhà văn DIỆU TẦN

(San Jose)

 

Xuất-bản lần đầu 2002