BỨC THƯ XUÂN

 

Anh!

            Giữa lúc xuân về trên cảnh-vật,

Nở hân-hoan trên vạn đóa môi cười,

Th́ em viết mấy gịng thơ thành-thật

Gửi dâng anh nơi góc bể, chân trời.

 

Em c̣n nhớ, chiều xưa, khi tiễn-biệt,

Cầm tay nhau, em khẽ hỏi: ngày về?

Anh khẳng-khái: khi quân thù tiêu-diệt,

Ánh xuân hồng chiếu rạng khắp sơn-khê!

 

Mang chí lớn, anh lên đường ngang-dọc,

Trải bao xuân... nhưng ước-nguyện chưa thành:

Sông núi Việt vẫn nhuộm màu tang-tóc...

Th́ xuân này c̣n tiếp-tục giao-tranh.

 

Em tự nhủ: xuân về mà nước loạn,

Và đồng-bào chưa thoát ách lầm-than,

Th́ dân-tộc chưa có quyền thỏa-măn

Dưới gươm đao, nanh vuốt kẻ hung-tàn!

 

Nên, nghĩ đến những ngày xuân đầm-ấm

Mà thân anh c̣n lam-lũ phong-trần,

Em bỗng thấy ḷng em tràn tiếc hận:

-- Giá anh về -- thắng trận, giữa ngày xuân!

 

Tay em yếu nhưng ḷng em cương dũng,

Óc tim gan và ư chí kiên cường:

Là sức mạnh, là niềm tin, hậu-thuẫn

Khuyến-khích anh trên những băi sa-trường.

 

Th́, anh ơi!  Hăy lo tṛn nghĩa-vụ,

Tiến luôn luôn và quyết-chiến không ngừng.

Em nán đợi một ngày xuân đoàn-tụ

Anh sẽ về vang hát khúc thành-công.

 

Ngày xuân ấy là ngày xuân hạnh-phúc

Mà em mong, em tin-tưởng: rất gần.

MÙA Xuân đến, trần-truồng trên cảnh-vật,

Em đợi-chờ anh kiến-tạo HỒN Xuân!

 

                                                      1948

                                            THANH-THANH