BỮA ĂN

 

 

Xin Thượng-Đế ban cho con hạnh-phc

Trong mm cơm thanh-đạm dọn trn bn!

 

Con đ từng nước mắt thế canh chan,

Nuốt chợt cổ những t ton củ chuối.

Nếu c lc bưng cơm v với muối,

Con vẫn vui v đủ bữa qua ngy!

 

Con chỉ xin được mi như hm nay,

Trước hạt ngọc của Trời ban sớm tối,

Trong tm-tưởng con sẽ quỳ xuống gối,

Chắp hai tay, mắt ngước Đấng Trn Đầu,

Miệng lm-rm thnh-khẩn đọc kinh cầu:

 

Đy kết-quả của những giờ bn sức,

Trong phin chợ cung/cầu khng đng mức

(Nn lắm khi con đ phải b thm

Buổi nghỉ ban ngy, giấc ngủ ban đm,

Bầu mu uất với những dng lệ tủi).

 

Con cam nhận điều may trong sự rủi:

Vịn chn thang m ng xuống mương bn:

-- i những giấc mơ hoa bướm ngy xun,

Với những niềm tin dại-khờ tuổi trẻ!

 

Hy để lại cho con vi l lẽ

Khi thu lui -nghĩa mọi danh-từ,

Đủ cho con giới-hạn những lầm-hư

M cuộc thế đ gieo vo kiếp sống!

 

Đy, kết-quả của nửa đời đỡ chống

Từ tiền-đồn của ảo-mộng vng-son

Về hậu-phương của thực-tế suy-mn!

 

Xin Thượng-Đế ban cho con hạnh-phc:

Những lc ngừng tay cơm đơm, cho mc,

Con khng buồn v -tưởng chua cay:

Một mai kia mất nốt miếng ăn ny!

 

Xin Thượng-Đế ban cho con hạnh-phc!

 

                                    THANH-THANH

                                          Văn-Nghệ Tiền-Phong

                                           số 114, ngy 24-8-1961