BẾN CŨ

 

 

Nửa đm đến đứng bn hin cũ

Nghe tiếng người ta ni với nng.

Tiếng ni n-tnh u-yếm qu,

Nghe như tiếng ht ci thin-đng.

 

Một căn buồng nhỏ m xinh đẹp,

M mộng-thơ v ấm-cng thay.

Chẳng biết bn trong nng c nhớ

Hm xưa... giường ấy... g trai ny...

 

By giờ nng đ qua tay khc,

Để cũng ấp m, cũng siết gh.

Nếu biết người xưa cn xt hộ,

Tim nng c nhi... một đi khi?

 

Em ơi! tiếng ni con tim đấy!

Chọn bến no trong hy cắm thuyền!

Tự đy no su trong kỷ-niệm,

Tnh ta ngang-tri, hy vi qun...

 

 

                                 THANH-THANH   

                         (trong truyện ngắn "Tiếng Ni")                           

                                      Văn-Nghệ Tiền-Phong

                                      số 124 ngy 2-11-1961