BẠN GÁI
               Tác-giả tự dịch bài thơ "Girl Friend"

Từ dạo quen em, anh "đổi mới" tư-duy
Rằng nữ hay nam đều nhất-hướng đồng-quy.
Phải "tôn-trọng" em, nên anh đành đáp-ứng,
Thỏa-măn nhu-cầu mới xứng nghĩa tương-tri.

Từ dạo quen em, anh xài dây nịt xịn
Kẻo em chê xoàng khi tháo thắt lưng anh.
Quần-áo bảnh-bao, lót trong đồ mướt mịn:
Thị-giác no đầy, cảm-xúc ngập dâng nhanh.

Từ dạo quen em, anh tắm rửa nhiều hơn
Để sẵn ngọt bùi khi sóng gió lên cơn.
Trái mọng nhụy lành, khiết tinh trong nắng hạ,
Mùi vị ái-t́nh qua lưỡi họng trôi trơn.

Từ dạo quen em, anh chuyên-cần tập-luyện:
Tay chống, gối quỳ, hít đất, nhún cong chân.
Leo đỉnh vu-sơn, càng cao càng măn-nguyện;
Độc-chiếm ngai vàng: bắp thịt với luồng gân.

Từ dạo quen em, anh tẩm bổ nhiều phương:
Lạc-thú cuộc đời trong trạng-thái cường-dương.
V́ nhận và cho phải bền ḷng, tận lực,
Không thể yếu x́u hay dở dở ương ương.

Từ dạo quen em, anh làm người "độc-lập",
Bất-chấp quanh ḿnh, chỉ biết có riêng em.
Văn-hóa đặc-thù kế thừa thành tục-tập,
Mười tám tuổi rồi là hết chuyện gia-nghiêm...

 

                                *

                              *  *

 

Nhưng, từ quen em, anh thắc-thỏm khôn nguôi:
Vén váy dễ-dàng như chỉnh chút son môi!
Viễn-tượng gia-đ́nh mong-manh về giá-trị:
Nghiă-lư coi thường, chỉ trọng dục-t́nh thôi!...

 

                                  THANH-THANH