BÀI THƠ XỨ HUẾ

 

 

Ôi xứ Huế, ngàn năm câm miệng hến,

Yêu không nồng, mà ghét cũng không cay,

Nhưng khi thương th́ gió nổi, cờ bay,

Mà lúc phụ th́ xe cùng, ngựa bí!

 

Ôi xứ Huế, không khô-cằn lư-trí,

Không ngập lầy t́nh-cảm -- của ḷng ta!

 

Jean Fuller, nhạc-sĩ nước Lang-Sa1,

Đến biểu-diễn những cung đàn tuyệt-thế,

Để tử-nạn ngay khi rời khỏi Huế!

 

Và Thái-Lan, một vơ-sĩ đu bay,

Rơi nát đầu giữa vạn tiếng khen hay,

Sân rạp xiếc Pellerin đẫm máu!

 

Báo Tổ-Quốc nâng-niu như của báu

Những loạt bài phóng-sự Huế, nhưng sao

Không dư-âm tên-tuổi một văn-hào!

 

Những gánh cải-lương Saigon xuất-sắc,

Một chuyến du-Trung: t́nh chia, nghĩa cắt,

Bầu sang tên, đoàn đổi hiệu, kép thay da,

Và mới đây có kẻ kiện ra Ṭa!

 

Ôi xứ Huế, nơi yêu-chiều nghệ-thuật,

Mà cũng là nơi phông màn lấp khuất

Bao hang hầm nghệ-sĩ dễ sa chân,

Bao tấn tuồng dơ-dại của phàm-nhân!

 

Ta đă thấy xôn-xao làng thợ cúp,

V́ lắm kẻ đang mơ thèm được úp

Một nồi rơm, một ổ quạ trùm tai,

Lần đầu xem Trần quái-kiệt2 phô tài!

 

Ta đă thấy bao nhiêu người nhỏ dăi,

Hướng về cửa pḥng vi-âm cát đăi,

Ước trở thành ca-sĩ tiếng-tăm vang

(Chính tim ta nghe thoáng giọng oanh vàng

Cũng náo-nức như muôn ngàn thính-giả!)

Nhưng đáng lẽ chỉ cần nghe diễn tả

Một lời ca, một bản nhạc từ xa,

Th́, đă mấy năm, ta đă chung ḥa

Công việc họ, công việc ḿnh lại một3:

 

Như khán-giả phim, ḷng ta nóng sốt

Sống rất nhiều những nếp sống vô-duyên,

Nghĩa là lo băo-táp đánh tan thuyền,

Nghĩa là tiếc một cành hoa nở muộn,

Và thương xót cho thân bèo sóng cuộn!

 

Ta đứng lên trên tất cả thời-gian:

Mười năm xưa, nửa kiếp nữa: mấy quan-san!

 

Ta nhớ rơ chuyện ngày xưa ở Huế

(Quên sao đặng khi đời ta chửa xế?)

Nơi buồng tim, bắp phổi đă lên rêu,

Nhưng máy tuần-hoàn, hô-hấp vẫn đều,

Dù khí-hậu có nhiều lần bất-nhất!

 

Ôi xứ Huế dang hai tay vồn-vập

Đón đàn con phiêu-lăng tự xa về:

Gă thi-nhân ḷng tín-hănh tràn-trề,

Mơ đất Huế nơi dung tài vĩnh-viễn,

Đâu đoán biết mai kia nằm bệnh-viện,

Đời quên lơ, độc-giả ngán văn-thơ,

Khách tao-đàn thề cắt đứt đường tơ!

 

Ôi xứ Huế, một ḿnh ta ư hiệp:

Hai tay trắng làm nên bao mộng diệp!

 

Nhưng, than ôi, thiên-hạ mắt không xanh,

Đáy sông Hương chôn lấp bóng kinh-thành,

Rều Bản Lăng tung-hoành trên mặt nước!

 

Ta vẫn sống với Tâm Thành nguyện-ước:

Trả cho Người từng giá-trị tinh-nguyên,

Những Ngay Lành Vui Sướng, Đẹp trựng-miên,

Và vĩnh-biệt những Lầm Hư Xấu Dữ,

-- Ôi xứ Huế mà thơ ta thiếu chữ!

 

                                      THANH-THANH

                                                    Huế, 1960

 

1 Pháp-Lang-Sa: France (nước Pháp)

2 Quái-kiệt Trần Văn Trạch

3 Tác-giả đảm-trách Tiếng Nói Quân-Đội tại Miền Trung