BI THƠ TRƯỚC GI ĐNG

          

Ti viết bi thơ trước gi đng

Gởi về đu? anh đon ra khng?

Về c m đỏ - khăn qung tm?

Khng phải đu anh, những chuyện lng.

 

Phương ấy chiều nay gi lạnh về

Mưa dầm - gi lốc một trời qu

M gi chn bấm trn nền đất

Tơi, nn lom khom men rặng tre.

 

Cuối thn heo ht mi tranh xơ

Bếp ẩm - ngy mưa khi tỏa m

Tay cng ai về hơ vội lửa

Cột tre - o mng, giọt tơi thưa

 

Đn thắp ln rồi! Cơn bắc ra

Loanh quanh chỉ những mắm, dưa, c

Chiều nay - chợt thấy đời v dụng

Nghe gi lng thm gợn xt xa.

 

                            HUY TRM