ẢNH HNH

 

 

Ti l linh-hồn của những cnh tay

người thủy-thủ đắm tu

giữa trng-dương kiệt-lực

với cầu-may

mảnh vn nhiệm-mu

trước miệng c đen ngm đy vực.

 

Ti l linh-hồn của những cnh tay

người thợ-đ khng may

bị mng cầu đổ sụp

− My nổ rền trời

bụi cuốn m trời −

Con nai hiền với đỡ dưới hầm vy

tng thc đ thẳng đ đan lưới chụp.

 

Ti l linh-hồn của những cnh tay

người chiến-sĩ hin-ngang

bi lạnh phơi thy chiều khng-cự

đn ci chết vinh-quang

cn nuối với chiếc băng-ca hồng-thập-tự.

 

Ti l linh-hồn của những cnh tay

người dn ngho đi khổ đ lu ngy

ngng đợi đon qun mạnh-bạo

với chờ nắm gạo

gục bn đường v ph sức đưa tay

nhận truyền-đơn một xấp dy.

 

Ti l linh-hồn của những cnh tay

người thiếu-phụ trng chồng

với vẫy mỗi khi tu cặp bến

đ bao ngy

cho mi đến hm nay

thin-hạ hồi-hương đợt cưối-cng

thui-thủi về như lc đến.

 

Ti l linh-hồn của những cnh tay

đứa nhỏ thơ-ngy

với tm v mẹ

lũ giết người trong một lc vui say

đ đoạt bầu sữa b.

 

Ti l linh-hồn của những cnh tay

đuối nuối lưng cơm

một cht an-ninh

một cht nhn-tnh

hoa cng-thiện ci đơm cuộc thế

Cho nn ti vẫn rng tay

với Thượng-Đế.

 

                            THANH-THANH

                                 Văn-Nghệ Tiền-Phong

                                  số 57, ngy 07-7-1960