MẮT BIẾC HỒ THU

 

    Mắt em l cả hồ thu                                       

Tiếng em thnh tht như ru men tnh             

    Ước sao chỉ c đi mnh                              

Nhưng đu chỉ c chng mnh ước ao          

    Đm no ngước mắt trng sao                         

Cng em mơ ước nơi no viễn du                 

    Nhn em đy mắt hồ thu                                

Anh qun giấc mộng viễn du nơi no             

    Bng khung gi lọt song đo                    

Nhớ đi mắt biếc hm no tương tư          

    Đường trần một ci hoang vu                         

Đi hoi mới biết thin thu nhớ người          

    Nơi đy c ni cng đồi                              

C con suối nhỏ da trời mu xanh              

    Em ngồi xo tc bn mnh                    

Bi thơ anh mới viết thnh tặng em              

 

Ton Phong NGUYỄN XUN VINH