CẢNH-SÁT ĐẶC-BIỆT VÙNG II

TẾT MẬU-THÂN

 

        Tin-tức chính-thức cho biết là có hưu-chiến (ngưng bắn) vào dịp Tết này giữa 2 bên [Việt-Nam Cộng-ḤaCộng-Sản Việt-Nam].

        Nhưng đó là về quân-sự.

        C̣n về hành-chánh/dân-sự th́, theo thông-lệ Việt-Nam, công-sở tuy nghỉ làm việc chính-thức vào ngày Mồng Một âm-lịch, song vẫn có thể vừa làm việc vừa ăn Tết cả ngày Mồng Hai và ngày Mồng Ba [tục gọi là “Ba Ngày Tết”].

 

        Vùng II hồi đó (1968) có sự khác-biệt về mặt lănh-thổ.

        Bên phía quân-sự th́ Bộ Tư-Lệnh Quân-Đoàn II kiêm Vùng II Chiến-Thuật chia ra làm hai bộ-phận: bộ-phận hành-quân là Bộ Tư-Lệnh Quân-Đoàn II th́ đóng doanh-trại tại Pleiku, c̣n bộ-phận lănh-thổ là Bộ Tư-Lệnh Vùng II Chiến-Thuật th́ đặt trụ-sở tại Nha-Trang.

        Nha Giám-Đốc Cảnh-Sát Quốc-Gia Vùng II, thuộc giới hành-chánh/dân-sự, và thuộc bộ-phận lănh-thổ, nhưng lại tọa-lạc tại Pleiku (Trung-Tướng Vĩnh-Lộc muốn có Cảnh-Sát Quốc-Gia thường-xuyên ở bên cạnh ḿnh).

 

        Tuy thế, chi-nhánh Vùng II của CIA (Central Intelligence Agency= Cơ-Quan T́nh-Báo Trung-Ương Hoa-Ḱ) cố-vấn của Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt, th́ lại vẫn ở Nha-Trang, và cử đai-diện thường-trực lên ở Pleiku để làm việc chung với chúng tôi.

        Do đó, cố-vấn CIA (trước tiên gọi là “Sĩ-Quan Liên-Lạc”, về sau gọi là “Phối-Trí-Viên”, sau Tết Mậu-Thân đổi thành “Người Bạn Đồng-Minh”) của tôi, ở Pleiku, là Ô. Brad C. Crane, một trung-tá phi-công Không-Quân Hoa-Ḱ.

 

        Tôi đă hội-í với Crane về “Ba Ngày Tết”, dự-định là từ chiều ngày cuối năm Đinh-Mùi cho đến hết ngày Mồng Ba Mậu-Thân tôi sẽ liên-lạc thẳng với chi-nhánh Vùng II của CIANha-Trang, v́ anh sẽ không có mặt ở Pleiku hẳn nhân cơ-hội mà về dưới đó “ăn Tết” vui hơn trên này.

 

*

        Biến-cố xảy ra, tôi đă kể sơ trong bài “Pleiku, Tết Mậu-Thân”.

        Tôi gọi các cấp nhân-viên Cảnh-Sát Đặc-Biệt Vùng II đến sở làm việc từ chiều Mồng Một, nhất là từ sáng Mồng Hai.

 

Ngoài các công-điện báo-cáo/phúc-tŕnh, các cuộc điện-đàm & âm-đàm với Tổng-Nha CSQG và Khối CSĐB ở Sài-G̣n, các Ty CSQG và Pḥng CSĐB khắp 13 Tỉnh/Thị thuộc Vùng II, tôi phải phân-phối các công-tác cần-kíp cho thuộc-viên đi khắp thị-xă và các vùng mới được Quân-Lực giải-tỏa, và đích-thân tôi tới+lui Bộ Tư-Lệnh và tư-dinh Tư-Lệnh Quân-Đoàn II, Sở 2 An-Ninh Quân-Đội, Ty CSQG Tỉnh Pleiku, Tiểu-Khu Pleiku, ḍ t́m và trả lời các nơi từ xa hỏi thăm tin-tức cơ-quan và thân-nhân ở đây, lại c̣n đi thăm gia-đ́nh các nhân-viên CSQG tử-nạn, v.v… vả lại tôi cần các chuyến phi-cơ “Air America” của CIA để Trung-Tá Giám-Đốc Cao Văn Khanh và tôi đi thăm ủy-lạo một số các Ty CSQG bị thiệt-hại nặng trong Vùng, tôi bỗng tự-suy là Phối-Trí-Viên Crane của tôi thấy rơ t́nh-h́nh gay-cấn hẳn đă trở lên Pleiku sớm hơn dự-trù, nên sáng sớm ngày Mồng Ba tôi gọi điện-thoại đến nhà [cũng là văn-pḥng] của anh ở đây.

A close up of a map

Description automatically generated

       

        Theo lời ghi-chú trong bản vẽ trên th́ E2 là tư-gia/văn-pḥng của Phối-Trí-Viên Cảnh-Sát Đặc-Biệt Vùng II nằm ngay trên Đường Hoàng Diệu:

 

A close up of text on a black background

Description automatically generated

*

Sáng ngày Mồng Ba tôi gọi Crane.  Bên kia đường dây điện-thoại, tiếng anh trả lời làm tôi vui mừng, v́ ḿnh đoán đúng (!)  Tôi hỏi “Anh lên bao giờ?” Anh đáp: “Tôi vẫn ở đây từ hôm gặp anh lần rồi!

 

        Thật là động trời!  Cộng-Sản tấn-công Thị-Xă Pleiku, xuất-phát từ Khu Vườn Cao-Su (H), 3 mũi đánh vào trụ-sở Pḥng Cảnh-Sát thuộc Ty CSQG Tỉnh Pleiku (F1), tư-thất Trung-Tá Giám-Đốc CSQG Vùng II (F2) ở bên trên Đường Hoàng-Diệu, mà trước tiên và chủ-yếu là Tiểu-Khu Pleiku và các cơ-quan quân-sự trực-thuộc (như Đại-Đội Hành-Chánh & Tiếp-Vận) ở cả bên trên và bên dưới Đường Hoàng Diệu (G1), không xa văn-pḥng/tư-gia của Brad C. Crane, cố-vấn CIA Vùng II (E2). 

 

        Tin từ B́nh-Định hôm kia cho biết đồng-bào ven đô có thấy bộ-đội Việt-Cộng được xe vận-tải của chở từ ngoại-ô hướng vào nội-thành Quy-Nhơn trong đêm Ba Mươi.

 

        Việt-Cộng đă có cơ-sở nằm vùng, lại phải nắm trước t́nh-h́nh nơi sẽ tấn-công, lẽ nào không biết là có cố-vấn t́nh-báo Hoa-Ḱ cư-trú tại đó?

 

*

        Tiếp theo, Quận-Trưởng Hồ-Đức Nhị, Trưởng Ty CSQG Tỉnh B́nh-Thuận, gọi lên Trung-Tá Khanh và tôi, khiếu-nại rằng Phối-Trí-Viên Cảnh-Sát Đặc-Biệt của Tỉnh ấy đă vắng mặt, nghi là “đào-ngũ”, trong khi Phối-Trí-Viên Cảnh-Sát Sắc-Phục dưới đó đă cùng sát cánh với anh và các đơn-vị Cảnh-Sát Dă-Chiến cũng như Cảnh-Sát Đặc-Biệt sở-tại đánh nhau với Việt-Cộng mấy ngày qua.  Nhị đề-nghị chúng tôi ở cấp Vùng can-thiệp với phía phối-tác để khiển-trách và thuyên-chuyển PTV/CSĐB nói trên ra khỏi Tỉnh ḿnh.

 

        Sau khi ghé thăm Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia & Pḥng Cảnh-Sát Đặc-Biệt Tỉnh Darlac tại Thị-Xă Ban Mê Thuột, Trung-Tá Cao Văn Khanh và tôi bay xuống Thị-Xă Phan-Thiết, thăm Ty B́nh-Thuận, xem quang-cảnh chung, và nghe Trưởng-Ty Hồ Đức Nhị thuyết-tŕnh t́nh-h́nh bên ngoài và bên trong.

 

        Cuối cùng, Quận-Trưởng Nhị họp riêng với Trung-Tá Khanh và tôi về vụ Phối-Trí-Viên CSĐB địa-phương.  Theo quan-niệm chung th́ Cảnh-Sát Đặc-Biệt và CIA là cơ-quan chính-trị, phải chống-Cộng trước tiên, hơn là Cảnh-Sát Sắc-Phục nặng về h́nh-sự; huống chi bỏ sở để t́m sống-c̣n cho riêng bản-thân.  KhanhNhị đồng-ư để tôi, Trưởng Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt Vùng II, sẽ giải-quyết riêng việc đó với Trưởng Chi-Nhánh CIA Vùng II ở Nha-Trang. ...

 

        Hôm đến trụ-sở Phối-Trí-Viên Cảnh-Sát Đặc-Biệt Vùng II trên Đường Duy-Tân, Nha-Trang, tôi ghé trước vào pḥng-giấy của Ô. Chipman, nhân-vật số 2, để ḍ thái-độ của họ.  Xong tôi cùng anh qua gặp Ô. Almy, là Trưởng Chi-Nhánh.   

       

Mở đầu câu chuyện, tôi chưa đề-cập đến việc cố-vấn của tôi, Brad C. Crane ở nhà an-toàn trong mấy ngày đêm cộng-sản tấn-công miệt nam Thị-Xă Pleiku, ở gần và quanh nhà anh.  (Brad C. Crane vẫn ở Pleiku.  Tôi không cho anh biết về việc này, v́ thuộc Tỉnh khác, không liên-quan ǵ đến anh.)   

Tôi cũng không đ̣i biện-pháp kỷ-luật đối với John Doe, Phối-Trí-Viên CSĐB Tỉnh B́nh-Thuận, mà chỉ bày tỏ ngạc-nhiên về sự khác-biệt giữa hai PTV Cảnh-Sát Đặc-Biệt Cảnh-Sát Sắc-Phục về thế đứng của họ trước kẻ thù chung là Cộng-Sản Việt-Nam trong biến-cố Tết Mậu-Thân.

 

Kết-quả, Ô. Almy, nhân-vật CIA số 1 tại Vùng II của Việt-Nam Cộng-Ḥa, tươi cười chận ngang lời tôi:

 

“Chúng tôi đă biết chuyện ǵ xảy ra, và phản-ứng của quư bạn Việt-Nam, đặc-biệt tại Phan Thiết.  Chúng tôi thật ra cũng muốn xả thân nhập-trận.  Nhưng v́ nguyên-tắc của Cơ-Quan [CIA], “an-toàn trên/trước hiệu-năng” nên chúng tôi đành phải tuân theo.  Mong quư bạn hiểu cho. 

Dù sao, Cảnh-Sát Đặc-Biệt của Tỉnh B́nh-Thuận cũng có một Phối-Trí-Viên khác, kể từ hôm nay.”

 

        LÊ XUÂN NHUẬN 

Lui Cửa Trước