TRƯƠNG MINH DŨNG

 

Nỗi Buồn của Hạ (thơ)

  Những T́nh-Khúc Châu KỳTrương Minh Dũng (nhạc)

Về Cổng Chính