TIẾNG CI XE LỬA

 

 

C đường xe lửa nơi ti ở,

Văng vẳng ci tu h mỗi đm,

Ti lại ngậm ngi lin tưởng đến

Giấc mơ thn phụ lc sanh tiền.

 

Người đ một lần tỏ ước ao:

Sau ny đất nước hết binh đao,

Người đi tu suốt Nam ra Bắc

Ngắm lại non sng đẹp thuở no.

 

Thế rồi thn phụ biệt trời xanh,

Ước nguyện đơn sơ chửa đạt thnh!

V phỏng ngy nay cn tuổi hạc,

Người cng đau xt lc đm thanh.

 

Cn g mai mỉa nhất trần gian:

Khi lửa can qua đ lụi tn,

Thin hạ đổ x tm đất sống,

Trng dương bất chấp vạn nguy nan!

 

Ti vẫn chờ mong, vẫn đợi mong

Ngy về chấm dứt kiếp lưu vong,

Thay ai thực hiện điều mơ ước,

Ngắm lại non sng dưới nắng hồng.

 

Ngắm lại non sng đẹp tuyệt trần,

Nơi từng lấp lnh kiếm tiền nhn,

Nơi từng sng chi gương khi phục

Một dải sơn h bất khả phn!

 

                        *  

C đường xe lửa nơi ti ở,

Văng vẳng ci tu h mỗi đm;

Nghe bnh xe lăn đường sắt lạnh,

Lng sầu viễn xứ xt xa thm...  

 

 

                HỒ MỘNG THIỆP

(trong Ngn Năm Gửi My Bay)