TM-SỰ C

                                    tặng Ch Lan

 

Một đm... bụng đi, thn mnh lạnh,

Sức kiệt, hơi tn, gi buốt t...

Gi nẻo rừng su -- tm vị ngọt --

Nh ai hương sắc: lối ta về.

 

Rồi no, rồi ấm, rồi nhn-nh...

(Snh với cơ-hn, bệnh-tật kia!)

Đm lặng, đời yn -- hiềm giọng c:

Tiếng chim sao cứ qu lm-ly?

 

Hừ!  Đồi cao rộng? trời sao rộng?

Hỏi: sướng vui chi? hứa-hẹn g?

Nhưng bỗng người rằng: đường lẻn trốn

No ai?  Ring chỉ c ta đi!

 

Thế rồi vị ngọt thnh men đắng!

V cuộc nhn-cư nặng qu ch!

Bởi tiếng chim ma l nhạc cảnh

Hng, ngho, kham-khổ sống ngoi kia!

 

                          THANH-THANH

                                      phỏng-dịch