Xin hân-hạnh giới-thiệu

A STORY OF VIETNAM

của Giáo Sư

TRƯƠNG BỬU LÂM

   

 

 

 

Trương Bửu Lâm nguyên là giáo-sư Sử-Học

tại Viện Đại-Học Hawaii (USA).

 

A Story of Viet Nam ghi lại lịch-sử nước Việt-Nam

từ đời Lạc Long Quân cho đến đầu thế-kỷ 21.

Tác-giả muốn giúp những thanh/thiếu-niên gốc Việt

lớn lên ở nước ngoài, quen đọc sách báo tiếng Anh,

hiểu biết thêm về quá-khứ Việt-Nam qua mọi thời-đại.

Đồng-thời với các biến-cố chính-trị & quân-sự,

sách này c̣n là một quyển “tự điển” văn-học mỹ-thuật

với những bài thơ hay, những lời nói đẹp,

những điển cố, những giai thoại văn chương,

những chuyện cổ tích, những câu ca dao, tục ngữ,

cũng như những công tŕnh mỹ thuật của người xưa,

mà họ được nghe người nhà nói tới hằng ngày.
Quư độc-giả lớn tuổi cũng có thể

dùng sách này để khuyến-khích con em t́m hiểu

các đặc-điểm nêu trên của nguồn cội Việt-Nam

qua tác-phẩm tiếng Anh trong-sáng dễ hiểu này.

 

Sách dày 370 trang, khổ 5.5”x8.5”, có 45 tranh ảnh,

với b́a trắng có 5 h́nh minh-họa của Trương Lục,

Phạm Ngọc Điệp, Đ́nh Quân, Bùi Suối Hoa,

Đinh Thị Thắm Poong,

và một di-bản châu-phê có ấn son từ triều vua Tự Đức.

 

Quư vị nào muốn đọc vài đoạn trích từ “A Story of Việt Nam”

 hay muốn đặt phiếu mua sách, xin bấm vào địa chỉ sau đây:
<
http://www.astoryofvietnam.com>

 

www.Thanh-Thanh.com