T    M 

 

 

Em hỏi: Anh tm ai 
Khi bn mnh c đủ? 
-- i, những v vương-chủ 
Thống-ngự cả cung đi 
Sinh st cả trần ai 
Nhưng tm đu thấy bng thin-thai? 

Em hỏi: Anh tm chi 
Khi bn mnh c sẵn? 
-- Hai tay mười ngn chẵn
Nắm được c t-ti, 
Xe ra: khng cn g! 
Lm sao nắm được lẽ huyền-vi? 

-- Em hiểu chưa, em ơi! 
Anh khng tm bằng mắt! 
Như một mu khng sắc, 
Như một tiếng khng lời, 
Anh tm em khắp nơi, 
Anh tự tm anh suốt một đời... 

 

                  THANH-THANH