DƯỚI GIN HOA GIẤY TM

 

        Hm nay chợt nhớ thương người                       

         chợt nhớ mi người                                   

         tiếng ve ngy cũ rụng rời mi em...            

             (trong nhạc-phẩm Nụ Hn ầu)

 

Dưới gin hoa giấy tm                                   

Lần đầu anh hn em                                   

Lũ ve sầu ln tiếng                                               

Mảnh trăng khuya bn thềm               

 

Rồi thời gian qua mau                                   

Anh theo học ln cao                                   

Bỏ gin hoa giấy tm                                   

Với cuộc tnh trăng sao                                   

 

Từng l thư viết về                                               

Anh vẫn nhớ thn qu                                   

Nhớ gin hoa giấy tm                                   

C em nghing tc thề                                   

                       

Mỗi ngy một lần đến                                   

Bn gin hoa giấy xưa                                   

Tiếng ve sầu nức nở                                   

Nghe nỗi buồn vu vơ                                   

 

By giờ ma hạ về                                               

m một mảnh tnh qu                                   

Dưới gin hoa giấy tm                                   

Em ha thnh cy si                                   

 

            NG BCH LAN

                         (France)