ĐỔI CẢ THIN THU

  TIẾNG MẸ CƯỜI

 

 

Nhắc chiếc phone ln bỗng lặng người

Tiếng ai như tiếng l thu rơi    

Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ

Chỉ biết m-thầm thương nhớ thi               

 

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề   

Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn kh   

Mười năm tc mẹ mu tang trắng

Trắng cả lng con lc nghĩ về          

 

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn 

Bn đời gi tạt với mưa tun  

Con đi gp l nghn phương lại          

Đốt lửa cho đời tan khi sương         

 

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn-ngo

Tiếng Người hay chỉ tiếng chim-bao

Mẹ xa xi qu lm sao vi                         

Biết đến bao giờ trng thấy nhau 

 

Đừng khc mẹ ơi hy rn chờ     

Ngậm ngi con sẽ giấu trong thơ             

Đau thương con viết vo trong l               

Hơi ấm con tm trong giấc mơ

 

Nhắc chiếc phone ln bỗng lặng người

Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi     

V m ti đổi thời-gian được 

Đổi cả thin thu tiếng mẹ cười  

 

                 TRẦN TRUNG ĐẠO