NI VỚI DNG MISSISSIPPI

 

 

ngươi tri tới đy từ phương bắc

ta giạt về đy từ phương đng                             

ta với ngươi cng nhau tri giạt                             

đời ta buồn, đời ngươi buồn khng ?                   

 

ngươi buồn ư ? sao cn chảy xiết ?                   

cng đi xa, ngươi cng rộng su                             

ta buồn qu, ng ngươi chng mặt                   

ngn trng qu -- nhớ -- ta ci đầu                   

 

đường ngươi đi ph sa rải khắp                             

sng xa qu sng biết nui người                   

đường ta đi tha phương cầu thực                             

muốn nui mnh m hết niềm vui                   

 

qu ta c sng Thu khng cầu danh                   

cũng biết nui người v thương mnh                   

cả đời ta ước như sng ấy                                       

chảy giữa tnh yu chảy quẩn quanh                   

 

vậy m ta một ngy ra đi                                       

tới đy l đ biệt đường về                             

cng xa nguồn sng cng ngầu đục                   

chỉ khổ dng trong thuở trước kia                   

 

ta với ngươi cch qu đều xa                             

đng khi tm sự phải sa đ                             

ngươi chẳng buồn chi ngươi chảy xiết                   

bỏ trời lưu lạc một mnh ta...  

 

                               HONG LỘC