NHẮN  NHỦ  KHỔ  ĐAU                 

             

        

 

 

Khổ đau ơi !                                                                  

thôi đừng hù ta nữa                                            

ta biết mi lắm rồi                                                          

ta đă gặp mi trên khắp nẻo đường đời                         

và mỗi lần gặp mi                                                         

ta đều mỉm miệng cười                                                 

và nh́n thẳng mặt mi không hề sợ sệt                          

mi thực sự đáng sợ hơn sự chết                                    

nhưng với ta cũng chẳng là chi hết                               

đừng mơ tưởng v́ sợ mi                                               

ta sẽ đổi dời khí tiết                                                      

để cúi đầu trước bạo lực phi nhân                                

cứ đày đoạ ta đi cho thoả tính hung thần                     

ta đă nguyện chẳng tiếc ǵ chiếc thân mộng huyễn.     

 

Khổ đau ơi !                                                                  

mi có nghe giữa ḍng đời lưu chuyển                          

sóng vô thường đang cuồn cuộn thét vang                  

đừng tự hào đă đắc thắng vinh quang                          

trên xác chết của loài người bất hạnh                           

v́ ngu si                                                                         

mi chẳng biết ǵ ngoài sức mạnh                       

rồi cười vui trên đổ nát điêu tàn                                  

nhạc mi nghe là những tiếng khóc than             

trà mi nhắp là những giọt lệ tràn                       

và rượu mi say là máu đào tươi thắm                          

màn trướng mi buông là những vành khăn trắng         

của muôn dân đang quằn quại dưới chân mi           

nghèo đói theo sau mỗi bước mi đi                             

gông cùm xiết chặt nơi nào mi tới                               

ánh b́nh minh trở thành bóng tối                      

phủ mịt mù mọi lối tương lai                                       

những hài nhi vô tội trong thai                                     

mi bóp chết dưới chiêu bài nhân măn.                         

 

Khổ đau ơi !                                                                  

mi có nghe những tiếng hờn than oán                          

đang vang lên từ phố thị làng quê                                

từ hải đảo đến sơn khê

và tự đáy mồ những oan hồn vưởng vất            

mi biết không ?                                                             

chẳng có nơi nào trên mặt đất                                      

trong hư không hay dưới biển sâu                                

sẽ t́m ra chỗ trú ẩn dài lâu                                           

để mi trốn khi trái sầu đă chín                                     

mà ngày ấy quyết định rồi sẽ đến                      

khi loài người bừng tỉnh khỏi cơn mê.                        

 

 

Xă Vũ Đoài đêm Phật Đản Nhâm Tuất (1982)                          

 

                                   THÍCH QUẢNG ĐỘ