Ông LÂM LỄ TRINH viết:

 

        Năm 1968, quân đội Mỹ tàn sát 407 thường dân tại Mỹ Lai.

Vu. này xăy ra hai tháng trước ngày CS Miền Bắc vượt vỹ tuyến 17 và giết trên 5.000 dân Huế trong dịp Tết  Mậu Thân.

(trích trong bài 33 năm sau: Truyền thông Mỹ vẫn bóp méo Chiến Tranh VN - VNN, 29.4.08)

 

Ư-kiến: Vụ Tết Mậu Thân xảy ra vào ngày 31 tháng 1-68, c̣n vụ Mỹ Lai vào ngày 16 tháng 3-68, tức là hai tháng sau (chứ không phải trước) vụ Tết Mậu Thân!