MN QU VU LAN

 

 

mở cuốn an bum nhn thấy mẹ                       
bng mẹ năm no nay đ xa             
đm nằm nghe gi la thao thức                       

mưa g vo tim nỗi nhớ nh                

 

đời sống hm nay  đầy đủ  lắm                     
m con khng mẹ, chẳng cn cha   
ngy xưa con sống ngu ngơ vậy                     

giờ biết thương yu thiếu mẹ gi            

 

mẹ đ ra đi thời kh nhọc                          
qu ngho nặng trĩu gnh bn ba                  

sắn khoai nui mẹ ngy sau cuối               
con mắc t lao phải vắng nh                       

 

gian kh một đời cha mẹ gnh              
ơn dy nghĩa nặng chẳng phi pha           
mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ                              
xin gửi hm nay một cht qu ?             

 

thng bảy Vu Lan ma bo hiếu               

m dương cch trở mấy đường xa           

nn nhang ngọn nến lung linh gi                       

chẳng khc m sao mắt lệ nho

 

 

            MẠC PHƯƠNG ĐNH