THƠ TNH CHO HUẾ

 

 

mai em về đường thu xanh bng l             

lng ta hồ như động nắng chim bao                

từ sớm mai cnh chim no thức dậy             

ht trong hồn một khc nhạc vu vơ                 

 

em đ về đường my khua lối nhỏ               

Nội Thnh tan sợi khi nhẹ la đ                           

ta gỗ đ đu ngờ xao xuyến lạ                                 

như thuở no ta tưởng lạc mất ta                        

 

dng sng Hương vo thu hiu hắt nhớ                

dng em buồn sương thoảng dấu hoa bay         

dng tc biếc ngn năm yu qu đ            

em vẫn loi chim mộng qu thơ ngy             

 

trn đi mắt Huế sầu xưa cổ miếu                     

ta một lần du mục gh thương qua               

tnh bỗng vương như tơ trời Thin Mụ            

như chiều m gi thoảng ngọn Hương Tr     

 

em đ về - ta gi nua nhung nhớ                            

Thần Kinh ơi xe ngựa ci xa no                        

ta nghe tnh ngất ngy men rượu tiễn                 

đời đắng cay cn lại cht ny sao!

 

                                      Huế, thng 8.1972

                                     THI T HẠP