TIỄN LÊ MỘNG BẢO

 

          Bảo ơi, đàn đă vỡ rồi!

   Bao nhiêu mộng đẹp cuối đời đă tan!

          Xuôi tay sạch nợ trần-gian,

   Thiên-đuờng cũng được, niết-bàn cũng yên!

 

          Nhớ xưa, từ trung hay cao-nguyên,

   Hễ vào đô-thị em đến liền nhà anh.

          Chị lo cơm nước ngon lành;

   Các cháu sẵn dành chỗ ngủ ấm êm;

          Anh lái xe hơi chở em đi xem

   Vũ-trường, nhạc-hội, cảnh đêm Sài-thành...

 

          Ở xa, em đă có anh

   Lo giùm ấn-loát, phát-hành thơ văn;

          Đại-Hội Văn-Hóa Miền Nam,

   Có tay anh giúp em làm nên công.*

 

          Thế rồi trời nổi tố giông,

   Gia-tài sự-nghiệp bỗng không c̣n ǵ!

          Anh dệt những vần sầu bi

   Giăi cùng em, bạn cố-tri, nỗi-niềm...

 

          Cho nên, trong cuộc lụy phiền,

   Gặp nhau, tài sắc đắm thuyền, níu nhau:

          Anh cần thuốc giảm cơn đau,

   Giữa ngày xưa với ngày sau rối bời...

 

          Vợ chồng em, nhỏ tuổi đời,

   Nhưng chân-t́nh vẫn góp lời can khuyên.             

          Ḷng buồn tạm gác qua bên,

   Anh chị đồng tiễn chúng em lên đường.

          Cảm-thông trong cảnh đoạn-trường,

   Em dành chút ít thân thương gửi về.

 

          Đến khi anh chị rời quê,

   Tưởng như giai-đoạn năo-nề đă qua;

          Ai ngờ trời vẫn phong-ba!

   Chúng em vẫn đứng giải ḥa hai bên...

 

          Và rồi, cố gắng lắng yên,

   Anh chị lại đă đồng lên chia buồn:

          Vợ em vui thỏa về nguồn,

   Vẫn mong anh chị được luôn thuận ḥa.

 

          Bây giờ th́ anh đi xa,

   Có nói chi nữa cũng là... hư không!

          Bảo ơi, thương nhớ vô cùng!

   Khóc anh, nuốt lệ vô ḷng, Bảo ơi!...

 

                                 THANH-THANH

 

*Thi-văn-đoàn "Xây-Dựng" của Thanh-Thanh được Đại-Hội Văn-Hóa Toàn-Quốc cuối thập-niên 1950 công-nhận là một cành trong Cây Đa Văn-Hiến Việt-Nam.