KỲ-QUAN MẸ 

 

 

Trn thế gian nầy c nhiều kỳ quan,                       

C thật nhiều kỳ quan,                               

Nhưng kỳ quan đẹp vẫn l Mẹ của ta,                       

Mẹ của ta l kỳ quan đẹp nhất,                               

Trn thế gian nầy Mẹ l kỳ quan.                               

 

Em hy ngồi xuống đy, anh hy trọn vng tay       

m mẹ thật lng, hn mẹ thật nồng                       

Đừng đợi mẹ vụt khỏi tầm tay,                          

Mẹ vụt khỏi tầm tay, mnh n hận lắm                       

Trn thế gian nầy chẳng cn g đu                       

Nếu mẹ đi vo, đi vo thin thu.                               

 

Ta c thn nầy cũng nhờ Mẹ sinh ra                       

Mẹ sinh ra v Mẹ nui ta lớn,                          

Cng biển trời cao vời vợi,                                       

Cả cuộc đời kh đp ơn su.

            

                                THUỶ LM SINH