TI Đ KHC

 

 

Ti đ khc từ khi rời lng mẹ                             

Sợ hay mừng đời đ tiếp nhận ti                   

V từ đ một hnh hi nhỏ b                             

Lớn khn dần ngọt sữa mẹ thơm mi                   

         

Ti đ khc mẹ di dầu cơ cực                             

V cha cn nặng nợ bước chinh nhn            

Nghĩa hy sinh trong tim người thắm rực         

Dưỡng dục con cn lận đận nui chồng

 

Ti đ khc mẹ ra đi vĩnh viễn                       

Bởi giặc về cy nt xm thn                       

Những đạn pho v tnh gy tai biến                   

Người đớn đau quằn quại trt linh hồn              

 

Ti đ khc tối ba mươi hm đ                   

Thng tư buồn vụn vỡ bảy mươi lăm             

Những con tu vượt trng dương sng gi         

Chở bao người mang thống khổ hờn căm         

 

Ti đ khc được tin anh ng gục                   

Trong trại giam cải tạo tận Miền Trung

Muời mấy năm, niềm tin khng r mục   

Ch kin cường kh lay động chuyển rung         

 

Ti đ khc cảnh qu nh điu đứng                   

Mỗi địa danh mang chiến sử oai hng            

Đ bao đời ng cha ta gầy dựng                             

Nay cn chăng những hoang phế tn vong         

 

Ti đ khc suốt qung đời lưu lạc                   

Khc cho người v khc cả cho ti               

Bao tang tc, bao lầm than dn tộc                   

Đoạn trường ny cn khc mi khn ngui         

 

                  DƯ THỊ DIỄM BUỒN