NI VỚI DNG

                MISSISSIPPI

   

ngươi tri tới đy từ phương bắc

ta giạt về đy từ phương đng

ta với ngươi cng nhau tri giạt

đời ta buồn, đời ngươi buồn khng ?

                   

ngươi buồn ư ? sao cn chảy xiết ? 

cng đi xa, ngươi cng rộng su

ta buồn qu, ng ngươi chng mặt 

ngn trng qu nhớ ta ci đầu

                   

đường ngươi đi ph sa rải khắp

sng xa qu sng biết nui người

đường ta đi tha phương cầu thực  

muốn nui mnh m hết niềm vui

 

qu ta c sng Thu khng cầu danh

cũng biết nui người v thương mnh

cả đời ta ước như sng ấy

chảy giữa tnh yu chảy quẩn quanh 

 

vậy m ta một ngy ra đi

tới đy l đ biệt đường về

cng xa nguồn sng cng ngầu đục

chỉ khổ dng trong thuở trước kia

 

ta với ngươi cch qu đều xa

đng khi tm sự phải sa đ

ngươi chẳng buồn chi ngươi chảy xiết

bỏ trời lưu lạc một mnh ta...   

    

                     HONG LỘC