BẠN GI

 

 

Từ dạo quen em, anh đổi mới tư-duy

Rằng nữ hay nam đều nhất-hướng đồng-quy.

Phải tn-trọng em, nn anh đnh đp-ứng,

Thỏa-mn nhu-cầu mới xứng nghĩa tương-tri.  

 

Từ dạo quen em, anh xi dy nịt xịn

Kẻo em ch xong khi tho thắt lưng anh.

Quần-o bảnh-bao, lt trong đồ mướt mịn:

Thị-gic no đầy, cảm-xc ngập dng nhanh.  

 

Từ dạo quen em, anh tắm rửa nhiều hơn

ể sẵn ngọt bi khi sng gi ln cơn.

Tri mọng nhụy lnh, khiết tinh trong nắng hạ,

Mi vị i-tnh qua lưỡi họng tri trơn.  

 

Từ dạo quen em, anh chuyn-cần tập-luyện:

Tay chống, gối quỳ, ht đất, nhn cong chn.

Leo đỉnh vu-sơn, cng cao cng mn-nguyện;

ộc-chiếm ngai vng: bắp thịt với luồng gn.  

 

Từ dạo quen em, anh tẩm bổ nhiều phương:

Lạc-th cuộc đời trong trạng-thi cường-dương.

V nhận v cho phải bền lng, tận lực,

Khng thể yếu xu hay dở dở ương ương.  

 

Từ dạo quen em, anh lm người độc-lập,

Bất-chấp quanh mnh, chỉ biết c ring em.

Văn-ha đặc-th kế thừa thnh tục-tập,

Mười tm tuổi rồi l... hết chuyện gia-nghim...

 

                                   *  

Nhưng, từ quen em, anh thấp-thỏm khn ngui:

Vn vy dễ-dng như chỉnh cht son mi!

Viễn-tượng gia-đnh mong-manh như đạo-l:

Gi-trị coi thường, chỉ trọng hormone thi!...  

 

                            THANH-THANH