Sau Hiệp-Định Paris năm 1971, chậm nhất l kể từ sau Ma H Đỏ Lửa năm 1972, cc vụ Bn Thờ Phật Xuống Đường cũng như Tổng-Cng-Kch Tết Mậu-Thn đ l chuyện cũ, đ li vo dĩ-vng rồi.

Cc vn cờ đ đ được cc bn tham-dự xa hết rồi.

Hệ-quả c chăng l sau vụ Bn Thờ Phật Xuống Đường năm 1966 th Nhm Phật-Tử Tranh-Đấu đ khng cn tranh-đấu nữa; v sau vụ VC Tổng-Cng-Kch Tết Mậu-Thn năm 1968 v Ma H Đỏ Lửa  năm 1972 th tinh-thần chống-Cộng của Dn v Qun Miền Nam đ ln cao hơn.

Cho nn Biến-Động Miền Trung l chuyện đ xưa rồi.

Mới nhất, gian-xảo nhất, v nham-hiểm nhất, l chuyện Biến-Loạn Miền Trung.

Trn bn cờ thời-sự Miền Nam Việt-Nam, vo giai-đoạn cuối-cng của lịch-sử Việt-Nam Cộng-Ha, chỉ cn c một vn cờ mớichung-kết v chung-quyết:

Đối-thủ chnh bn pha đối-lập với Chnh-Quyền l cc Nhm Gio-Dn Tranh Đấu, do đại-khối hơn 300 linh-mục trong Phong Tro Chống Tham Nhũng v cả đm linh-mục cộng-sản nằm vng, tay sai v thn-Cộng, lnh-đạo tinh-thần Kit-Gio Việt-Nam, đứng ra thao-tng tnh-hnh.

Ở trn đầu v sau lưng họ l Ta Thnh La-M với đch-thn Gio-Hong Phaol VI cng với hng chục quốc-gia chư-hầu của Vương-Quốc Vatican.

Thế đnh cạn-tu ro-mng của nội-th đ chiếu b Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, trực-tiếp mở đường cho ngoại-địch hạ gục đối-thủ trong nước cờ kết-thc giữa Bắc-Việt Xm-Lược với Việt-Nam Cộng-Ha.