BẠN GI
Tc-giả tự chuyển-ngữ bi thơ "Girl Friend"

Từ dạo quen em, anh "đổi mới" tư-duy
Rằng nữ hay nam đều nhất-hướng đồng-quy.
Phải "tn-trọng" em, nn anh đnh đp-ứng,
Thỏa-mn nhu-cầu mới xứng nghĩa tương-tri.

Từ dạo quen em, anh xi dy nịt xịn
Kẻo em ch xong khi tho thắt lưng anh.
Quần-o bảnh-bao, lt trong đồ mướt mịn:
Thị-gic no đầy, cảm-xc ngập dng nhanh.

Từ dạo quen em, anh tắm rửa nhiều hơn
Để sẵn ngọt bi khi sng gi ln cơn.
Tri mọng nhụy lnh, khiết tinh trong nắng hạ,
Mi vị i-tnh qua lưỡi họng tri trơn.

Từ dạo quen em, anh chuyn-cần tập-luyện:
Tay chống, gối quỳ, ht đất, nhn cong chn.
Leo đỉnh vu-sơn, cng cao cng mn-nguyện;
Độc-chiếm ngai vng: bắp thịt với luồng gn.

Từ dạo quen em, anh tẩm bổ nhiều phương:
Lạc-th cuộc đời trong trạng-thi cường-dương.
V nhận v cho phải bền lng, tận lực,
Khng thể yếu xu hay dở dở ương ương.

Từ dạo quen em, anh lm người "độc-lập",
Bất-chấp quanh mnh, chỉ biết c ring em.
Văn-ha đặc-th kế thừa thnh tục-tập,
Mười tm tuổi rồi l hết chuyện gia-nghim...

                                *

                             *    *
Nhưng, từ quen em, anh thắc-thỏm khn ngui:
Vn vy dễ-dng như chỉnh cht son mi!
Viễn-tượng gia-đnh mong-manh như đạo-l;
"Gi-trị" coi thường, chỉ trọng "hr-mn" thi!...

                         THANH-THANH